Ta i bruk mangfoldet, skap økt verdi
Seema er en sosial entreprenør og konsulentselskap spesialisert på mangfoldsledelse. Vi skaper økt innsikt i kompetansen som finnes i mangfold og styrker virksomheter og lederes evne til å ta ressursene i bruk for å nå sine strategiske målsetninger.

Mangfoldsledelse bygger felles identitet og gjensidig respekt, samtidig som den bruker ulikheter for å skape nye muligheter og løsninger. Seema jobber med et utvidet kompetansebegrep som omfatter kompetansen i mangfoldet og hvordan denne kommer til uttrykk. En utvidet spennvidde i mangfoldet skaper mulighet for positiv friksjon som kan lede til mer kreativ problemløsing. For å lykkes med å anvende disse ressursene trengs kunnskap og ferdigheter til å lede mangfoldet, samt systemer og rutiner som legger til rette for varig og målrettet knytning mellom kompetansen i mangfoldet og virksomhetens mål.

Seema har også et talentprogram som retter seg mot kvinner med høy utdannelse og internasjonal bakgrunn. Talentene får mentorer gjennom Virke og Seemas samarbeidsprogram VS-Humentor.

«Ledere må tilegne seg ny kunnskap for å ta tak i
kompetansen i mangfoldet.»
Loveleen Rihel Brenna, daglig leder Seema AS
«Team med mangfold må ledes, for de kan gi spektakulære innovative gjennombrudd, men også gå rett i veggen.»
Johan H. Andresen, eier og styreleder FERD
«Mangfold gir et konkurransefortrinn.»
Trond Riiber Knudsen, administrerende direktør TRK Group
«Seema fremmer mangfold på en positiv måte og utfordrer tankegangen til bedriftsledere.»
Arooj Dar, Seematalent