Cart 0
 
 
 
DiversityPeopleGroupTeamMeetingConcept.jpg
 
 

Mangfoldsledelse

Formålet med mangfoldsledelse er å benytte potensialet i en organisasjon optimalt.


Kompetanse

Kompetanse er når man klarer å ta i bruk kunnskaper og ferdigheter for å nå oppsatte resultater.

 
 
 

Seemas tjenester

Vi tilbyr ulike produkter som alle er med til å øke din kompetanse med å lede mangfold og knytte det til verdiskaping. Seema har jobbet med mangfoldsledelse i mange år, og er det førende kompetansemiljø innen feltet i Norge. 

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å knytte mangfold til økt verdiskaping, bedre kundeforståelse og innovasjon.

 
 
Banner_innleggs.jpg
 

Vi jobber på tre nivåer:

Individ

 

Organisasjon

 

Samfunn

Noen av våre kunder

 Sertifisert mangfoldsleder

Hvorfor bli sertifisert mangfoldsleder? Sikre en bred tilførsel av mangfoldsledelse og -forståelse i privat og offentlig sektor. Således kunne bidra til forventet omstilling av næringsliv og offentlig forvaltning til en bærekraftig verdiskapning basert på mangfoldsledelse.

En mangfoldsleder er en leder som har en sertifisert spisskompetanse i ledelse av mangfold.

Les mer.

Banner_4.jpg
 
 
 

Mangfoldsledelse av Loveleen Rihel Brenna

Mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn. Kjøp boken her

 
Banner_trippel.jpg
 

Våre verdier
og visjon 

 

I Seema jobber vi ut fra et synspunkt om at menneskeverdet er absolutt og kan ikke gradbøyes.

Visjonen i Seema er at vi skal bidra til å gjøre Norge til en av de verdensledende nasjoner i mangfoldsledelse.

Misjonen er at vi skal bidra til at individer, organisasjoner og samfunnet som helhet, ser sin og andres særegenhet som styrker. Fremme ledere som søker og realiserer potensialet i mangfoldet, for å oppnå varig økt verdiskaping.