Mangfoldsledelse.png

 

Hva er mangfoldsledelse?

Lederes evne til å bygge felles identitet og en sterk inkluderende kultur. Dette ved å ta utgangspunkt i likhetene mellom ansatte og anerkjenne ulikhetene som en styrke.

Potensialet i mangfoldet forutsetter en proaktiv praksis gjennom mangfoldsledelse. Frem individuelle styrker, skap en inkluderende bedriftskultur og oppnå økt verdiskapning.

 

Aktuelt

 
window-glass-technology-observing-classroom-class-student-lecture-conference-lesson-coding_t20_a8WRgY.jpg

Workshop i flerkulturell forståelse og kulturell Intelligens

Særlig tilpasset bedrifter som outsourcer 

 

 

"Fortsatt så hører vi mannlige toppledere si at det er vanskelig å finne dyktige kvinner til lederstillinger. Jeg er uenig." 

Mangfoldsledelse 2018 fortalte Hege Schøyen Dillner  hvorfor og hvordan du som leder kan rekruttere, utvikle og beholde talent. Med talent mener hun talent fra hele befolkningen, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn.

 
 
 

Lyst til å vite mere?