Visste du at ledere som nyttiggjør mangfoldskompetansen hos sine ansatte oppnår konkurransefortrinn, økt effektivitet og økt innovasjon?


 
 Daglig leder i Seema Loveleen Brenna.

Daglig leder i Seema Loveleen Brenna.

Økt globalisering, flyt av arbeidskraft og endret demografi stiller nye krav til dagens ledere. De fleste virksomheter er i dag internasjonale, planlegger skalering internasjonalt eller utkontrakterer tjenester. Mangfoldskompetanse er en forutsetning både når det gjelder utvikling og salg av tjenester og produkter, og for å tiltrekke seg talent.

Seema har spisskompetanse innenfor mangfoldsledelse og utvikling av mangfoldskompetanse. Vi gir ledere og virksomheter kompetanse og trygghet til å snakke om mangfold, og verktøy til å utløse potensialet i mangfoldet. Vi kobler mangfold til verdiskaping og hjelper virksomheter til økt produktivitet og innovasjon, bedre brukeropplevelser og flere konkurransefortrinn. Seema er ledende kompetanseaktør på mangfold og mangfoldledelse i Norge og leverer kartleggingsverktøy, rådgivningstjenester, foredrag og kurs.

 
Seema_teamwork.jpg

Workshop i mangfoldsledelse

Mangfoldskompetanse som konkurransefortrinn. 

 

Hege Schøyen Dillner: "Fortsatt så hører vi mannlige toppledere si at det er vanskelig å finne dyktige kvinner til lederstillinger. Jeg er uenig." 

Mangfoldsledelse 2018 forteller Hege hvorfor og hvordan du som leder kan rekruttere, utvikle og beholde talent. Med talent mener hun talent fra hele befolkningen, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn.

Mangfoldsledelse 2018

 

Mangfold er verdiskapende. Trond Riiber Knudsen på konferansen i 2016.

Arbeidsmarkedet er og vil bli mer mangfoldig. Økt arbeidsinnvandring, fokus på kjønnsbalanse, og flere generasjoner på arbeidsplassen er bare noen av temaene som blir stadig mer aktuelle for ledere i offentlig og privat sektor. Et økt mangfold på arbeidsplassen gir mulighet for økt verdiskaping, men det krever at ledere har kunnskap til å forstå, anvende og lede ulikhetene i mangfoldet. Seema står bak Mangfoldsledelse 2018 og er stedet for deg som ønsker å møte mangfold på en bedre måte og samtidig tilegne deg kunnskap om hvordan det kan knyttes til verdiskaping.

 
 

Lyst til å vite mere?

 
 

Aktuelt