55 gründere til toppmøte

 

Næringsminister og likestillingsminister inviterte 55 gründere til toppmøte i dag. 

Deltakerne ble invitert til å gi innspill til hvordan Norge kan bruke potensialet i hele befolkningen. Hvordan øke andelen av kvinnelige gründere? Hva hemmer og fremmer kvinner i å bli entreprenører? 

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på møtet.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på møtet.

Her er noen av våre innspill: 

Nytenkende om feminine og maskuline kvaliteter – kvinner definerer sitt eget lederskap. 

I flere år har vi hørt at hvis kvinner skal opp og frem i toppledelsen må de tenke som menn. De må forstå menns måte å kommunisere og tenke på, og de må lære spilleregelen som gjelder på toppen. Det er mye sant i det. Men, dersom det innebærer at kvinner skal avlære og underkommunisere sine egne styrker, og den feminine kompetansen har virksomhetene en stor utfordring. 

Kvinner definerer sin måte å lede på, sitt eget lederskap hvor disse styrkene kommer til uttrykk. De leder ikke som menn. De kombinerer maskuline og feminie styrker og leverer både økonomiske og samfunnsnyttige resultater. Trippel bunnlinje krever både feminin og maskulin lederskap. 

Fleksibilitet, frihet og viljen til å gjøre en forskjell 

For kvinner kan viljen til å gjøre en forskjell, skape et mer rettferdig og likestilt samfunn være en viktig drivkraft (slik som i antidiskriminering og likestilling/rettferdighet/gjenspeile samfunnet og bygge omdømme paradigmene) for å bli entreprenør og starte sitt eget selskap. Rettferdighet og likestilling kan også handle om å ikke akseptere et arbeidsliv hvor kvinner tjener mindre enn menn, eller ikke får leder og mellomleder posisjoner fordi arbeidslivets spilleregler først og fremst er utviklet av og tilpasset for menn. Uttrykk som hos oss behandler vi alle likt og det er ikke kjønn eller etnisk bakgrunn, men fagkompetansen som er viktigst, kan være uttrykk for velmenende likegyldighet eller mangel på slik bevissthet som trengs for mangfoldsmodenhet. Kvinnelige gründere og ledere kan ofte konkurrere med seg selv for å levere gode økonomiske og sosiale resultater. 

For mange kvinnelige gründere er frihet til å bestemme over sitt eget liv, sin økonomi, fleksibilitet og verdibasert arbeid være en viktig årsak til å bli gründer. Derfor bør retorikken og begrunnelsene for hvorfor vi ønsker flere kvinnelige gründere forankres i læring, utvikling- og effektivitetsparadigme. Det er ikke nok å tallfeste antall kvinnelige gründere Norge har og ønsker å ha i fremtiden. Det må vises til hvordan kvinnelige ledere og gründere bidrar til økt verdiskaping. 

Les mer på regjeringen.no