Hvordan sikre outsourcing som et konkurransefortrinn

Det er en stabil økning av norske selskaper som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft eller outsourcer oppgaver til eksterne leverandører. Herunder finner vi en stor andel indiske IT-ingeniører. Senest forrige uke kunne vi lese at Kongsberg Digital ASA ser for seg å årlig doble antall ansatte i India, noe som bekrefter den positive trenden i markedet. Seema innehar kompetanse innenfor arbeid med indiske IT-ingeniører og har coachet ledere og ansatte i hvordan bygge autoritet gjennom kulturell intelligens, både i Norge og India. Ekspandering, fleksibilitet, kostnadsreduksjon, tilgang på kompetanse og fokus på kjernevirksomhet trekkes frem som de viktigste drivkreftene for outsourcing. Innovasjon er i økende grad vektlagt og blir begrunnet i behov for nye perspektiv for å sikre suksess i fremtiden. De bedriftene som er mest suksessfulle med outsourcing i Norge i dag har fokus på et godt samarbeid basert på tillitt, innovasjon og langsiktighet.

Mangfoldsledelse av utenlandske leverandører
Tilfredsheten hos norske selskaper som outsourcer er økende. Indiske tilbydere har dominert markedet de siste årene, men vi ser nå en større spredning og jevnere konkurranse blant europeiske, amerikanske, indiske og lokale tilbydere. Gapet mellom selskapene minker, de blir mer og mer like i form av hvilke løsninger de tilbyr. Vi ser også at nærheten mellom interne og eksterne ressurser øker, de jobber tettere og også i blandede team. Konkurransedyktigheten kobles derfor i større grad til hvor godt selskapene klarer å tiltrekke, beholde og utvikle talent og bedriftskultur, samt ta i bruk og lede mangfoldet i bedriften. Vi i Seema har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og kulturell intelligens. I 2018 styrket vi vår stab og innehar nå ytterligere kompetanse særlig rettet mot outsourcing og fjernledelse.

window-glass-technology-observing-classroom-class-student-lecture-conference-lesson-coding_t20_a8WRgY.jpg
Ann Andersen