DNB tar alle sine kunder på alvor

Det er gledelig å se at DNB lanserer konseptet Bank uten internett, som skal ivareta behovene til de kundene som ikke vil eller kan komme seg på nett.

Vi i Seema har siden 2012 forsøkt å fokusere på hvordan digitalisering kan skape digitale klasseskiller, økonomisk sårbarhet og svak rettssikkerthet hos kunder som må gi i fra seg passord, koder og id til andre for å betale regninger. Når vi snakker om utvikling av digitale løsninger på den ene siden og økt effektiviseringskrav på den andre, tar vi ofte bort fokuset fra menneskene som mangler digital kompetanse. Vi har jobbet ut fra en tanke om at denne kundegruppen vil forsvinne etter hvert som samfunnet og digitaliseringen generelt øker, men det har ikke skjedd i så stor grad som vi trodde, sier konserndirektør for personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten, til NTB. Det var nettopp denne holdningen jeg møtte da jeg snakket om digitalisering og utenforskap. Eldre vil forsvinne snart, og innvandrere får lære seg systemet og språket ble det sagt. Denne forståelsen forteller meg to ting, manglende kunnskap og ydmykhet for kundene, og det andre er manglende bestiller-kompetanse. Utviklere utvikler en tjenestene som ikke er tilpasset mangfoldet, og dermed skaper utfordringer for svake eller ikke-digitalebrukere. Begge parter mangler mangfoldskompetane. Les artikkel i DN her.

Nasjonal konferanse om Mangfoldsledelse. 
Vi har i det siste holdt en del workshops og kurs for offentlige og private organisasjoner hvor temaet har vært mangfold blant brukere. I morgen tirsdag d. 24 april arrangerer vi en nasjonal konferanse som har mangfoldsledelse, likestilling og mangfoldskompetanse som hovedtema. Hold deg oppdatert her.

Workinginconferenceroom.jpg
Ann Andersen