Er du den neste som blir en sertifisert mangfoldsleder?

 

Mangfoldsledelse er knyttet til en leders evne og kompetanse til å bygge felles identitet. En sterkt inkluderende kultur samt å anerkjenne likheter og ulikheter som en styrke, er faktorer som resulterer i å oppnå tiltenkte mål med en mangfoldig arbeidsstokk.

Lene Trollnes fra Yara og Monica Johannsen fra Kongsberg gruppen blir blant to av verdens første sertifiserte mangfoldsledere.

Lene Trollnes fra Yara og Monica Johannsen fra Kongsberg gruppen blir blant to av verdens første sertifiserte mangfoldsledere.

Daglig leder,Frode Ervik Pettersen i Norsk Sertifisering

Daglig leder,Frode Ervik Pettersen i Norsk Sertifisering

Etter gjennomført opplæring hos oss er du klar til å ta akkreditert sertifisering som mangfoldsleder hos Norsk Sertifisering. Sertifiseringen er gyldig i alle land med nasjonale akkrediteringsordninger. I tillegg kan du i tillegg søke om IPC-sertifisering (International Personnel Certification http://www.ipcaweb.org/); et sertifikat som er kjent over hele verden, og er særlig attraktivt for internasjonale selskap og for deg som jobber mye utenfor Norge.

https://norsksertifisering.no/personell/mangfoldsleder-dm/

Sertifisert kompetanse vil bidra til å sikre posisjonering i nåværende og framtidige jobber. Sertifisert kompetanse er etterspurt og vil kunne: 

  • bekrefte at arbeidsgiver driver ansvarlig praksis innenfor områder som har betydning for samfunnet

  • innebære en avbyråkratisering og forenkling for oppdragsgivere fordi det reduserer behovet for egenkontroll og bruk av kontrollinstanser 

  • bekrefte arbeidsgivers samfunnsengasjement og gi konkurransefordeler ved offentlige og private anbud 

  • sikre oppdatert kunnskap siden et sertifikat har begrenset levetid og må fornyes

Samsaya Sharma fra styret i NOPA blir blant av verdens første sertifiserte mangfoldsledere. Foto av Chen Photography

Samsaya Sharma fra styret i NOPA blir blant av verdens første sertifiserte mangfoldsledere. Foto av Chen Photography

Vi har åpnet for påmelding til høstens oppstart 9 september. Meld deg på Seema sitt opplæringsprogram. https://www.seema.no/tjenester-sertifisering