Frokostmøte med Statsminister Solberg

Statsminister Erna Solberg og daglig leder Loveleen Rihel Brenna

Statsminister Erna Solberg og daglig leder Loveleen Rihel Brenna

Statsminister Solberg, inviterte noen kvinner og menn til frokost i statsministerboligen for å drøfte likestillingsutfordringer i Norge 2018. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og Barne- og likestillingsminster Linda Hofstad Helleland var også tilstede og lyttet til våre innspill. 

Sterke, samfunnsengasjerte og kunnskapsrike deltakere delte sine erfaringer og ga gode innspill rundt likestilling og mangfold blant minoritetskvinner. 

Her er noen av Seemas innspill: 

  • Vi må nyansere språket rundt mangfold og kvinner med minoritetsbakgrunn. I tillegg til å fokusere på utenforskap, radikalisering og integrering, må vi få et politisk ordskifte som også vektlegger verdiskaping gjennom mangfold.
  • Kvinner med flerkulturell bakgrunn som har høyere utdanning, men ikke blir innkalt til jobbintervju eller ikke får jobb er en ubrukt ressurs. De har gjort sin del av jobben, nå må arbeidslivet og samfunnet gjøre sin del.
  • Likestilling og forebygging av sosial kontroll henger tett sammen med lønnet arbeid og deltakelse i arbeidslivet. 

Vi møtte en statsminister og statsråder som lyttet og viste genuin interesse i hvert innlegg. 

Jan Tore Sanner og Loveleen Brenna

Jan Tore Sanner og Loveleen Brenna

Linda Hofstad Helleland og Loveleen Brenna

Linda Hofstad Helleland og Loveleen Brenna

Ann Andersen