Skatt Øst på kurs i kulturell intelligens og mangfold

 

58 ansatte i Skatt Øst som jobber med kontroll og forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet var på kurs i kulturell intelligens og mangfold.

Det var fokus på kultur i den enkelte etat, kulturene i det tverrfaglige teamet som deltar i kontrollaksjoner, bevisste og ubevisste holdninger hos den enkelte ansatt samt gjennomgang av kulturen de møter ute i de ulike virksomhetene.

Skatteetaten skal blant annet forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Skatteetaten sine ansatte må forholde seg til et stadig økende mangfold i befolkningen. Når spennvidden blir utvidet utfordres lederes, kontrollørers og andre ansattes holdninger, språk, systemer, praksis- og verdisyn. Mangfoldet utfordrer ledere og kontrollører til å bevege seg utenfor komfortsonen. Kontrollørenes evne til å forstå, forholde seg til og håndtere nye utfordringer stiller nye kunnskaps- og kompetansekrav, både til kontrollører og ledere. Dette er viktig for å møte innbyggere med respekt, bygge sin autoritet i møte med dem, håndtere vanskelige situasjoner og bekjempe arbeidskriminalitet.

Ansatte ved Skatt Øst

Ansatte ved Skatt Øst

Kontrollører skal møte innbyggere med respekt, og ha kunnskap og trygghet til å håndtere utfordrende situasjoner, hvor innbyggere med ulik kulturell bakgrunn er involvert. Derfor må det gis kunnskap og verktøy som øker de ansattes trygghet og fleksibilitet i møtet med mangfoldet, både internt og eksternt.

Gjennom teori, praktiske øvelser og opplæring i kulturell intelligens, fikk deltakere en innføring i hvordan de kan møte mangfoldet på en bedre måte og hvordan de skal bruke ervervet kunnskap i konkrete situasjoner.