Næringslivet i Lativa setter fokus på mangfoldsledelse

 

Forrige uke deltok Loveleen R. Brenna i en debatt om mangfold og verdiskaping på demokratifestivalen LAMPA, dialogfestivalen, i Latvia.

Hovedspørsmålene var:

  • Hvordan mangfold bidrar til økt innovasjon og verdiskaping?

  • Hva fremmer og hemmer potensialet i mangfold

  • Hvordan kan næringslivet i Latvia og Cesis kommune lede mangfoldet på best mulig måte?

Alise Rupeka (Swedbank), Janis Rosenbergs (Ordfører, Cesis), Agnese Cimdina (Norsk handelskammer i Latvia og Den norske ambassaden), Lennart Lagnehag (Clarion Collection, Valdemar) og Loveleen R Brenna (Seema). Foto av Ansis Vegners/norden.lv.

Alise Rupeka (Swedbank), Janis Rosenbergs (Ordfører, Cesis), Agnese Cimdina (Norsk handelskammer i Latvia og Den norske ambassaden), Lennart Lagnehag (Clarion Collection, Valdemar) og Loveleen R Brenna (Seema). Foto av Ansis Vegners/norden.lv.

Det er spennende å snakke om mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn i et land hvor de er kommet langt når det gjelder kvinner i ledelse, men fortsatt har en vei å gå i forhold til annen type mangfold.

Der hvor Norge er mest opptatt av å tallfeste kjønn har Latvia hatt fokus på å rekruttere de beste talentene fra hele befolkningen.Nå vil Latvia se på mangfold i et større perspektiv. De vil forstå hvordan mangfold kan bidra til økt verdiskaping, innovasjon og bærekraft.

For oss i Seema er det gode nyheter, fordi dette er i tråd med hva vi mener er riktig tilnærming. Det er også riktig innstilling for å kunne bruke standard for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:2018).Latvia drar dermed nytte av potensialet i mangfoldet fra et rammeverk som gir resultater. 

Latvia er også det landet som får en av de 15 første sertifiserte ledere i mangfoldsledelse

Alise Rupeka (Swedbank), Lennart Lagnehag (Clarion Collection, Valdemar) , Agnese Cimdina (Norsk handelsekammer i Latvia og Den norske ambassaden), Kristian Ødegaard (Den norske ambassadøren i Latvia) og Loveleen R Brenna (Seema).

Alise Rupeka (Swedbank), Lennart Lagnehag (Clarion Collection, Valdemar) , Agnese Cimdina (Norsk handelsekammer i Latvia og Den norske ambassaden), Kristian Ødegaard (Den norske ambassadøren i Latvia) og Loveleen R Brenna (Seema).

Det er interresant å møte ledere i et land som har Europas høyest andel kvinnelig ledere. Hele 41% av toppledere i Latvia er kvinner. Det er mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og også i finanssektoren skårer kvinner høyt. 

 De tre største næringslivsavisene, og en nasjonal radiokanal, fulgte Seema i de to dagene vi var i Latvia. De er opptatt av å kommunisere viktigheten av å ha fokus på mangfold, likestilling og verdiskaping gjennom mangfoldsledelse.

Vi ser frem til videre dialog med Latvia.