Lederkongress 2018

 

På Lederkongress 2018 var verdiskaping gjennom mangfold og likestilling et sentralt tema. Man kunne høre en knappenål falle da Loveleen Rihel Brenna snakket foran 140 politiledere om hvordan politiet bør tenke og handle for å sikre bedre kjønnsbalansen blant ledere.

44098192_2203770856572881_6198724812811010048_n.jpg
 
 

Skal Politidirektoratet nå sine mål om kjønnsbalanse, må det ansettes 106 nye kvinnelige politiledere i etaten de neste fire årene, og 2012 innen 2027, skriver ABC Nyheter.

image001.jpg

Vi løftet dette målet fra et representasjons- og likestillingsperspektiv, til å også omfatte verdiskaping, oppgaveløsning og samfunnsoppdragsperspektiv. Hvordan økt kjønnsbalanse, mangfold og god ledelse av mangfold kan bidra til økt effektivitet, bedre situasjonsforståelse, bedre kunnskap om befolkningen og økt tillit. Gjennom enkle eksempler viste Brenna hvordan politiet kan tiltrekke dyktige kvinnelige ledere.