Likestilling krever mangfoldsledelse

 

I dag skal vi møte Barne- og Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Vi skal dele våre erfaringer og vår kunnskap om likestilling og mangfoldsledelse.

Barne- og Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og grunnlegger Loveleen Brenna på Mangfoldsledelse 2018.

Barne- og Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og grunnlegger Loveleen Brenna på Mangfoldsledelse 2018.

Vi har lest forskningsrapporter, handlingsplaner, tiltaksplaner, hørt foredrag og deltatt på møter hvor ledere løfter frem likestilling og mangfold som viktig satsning. Spesielt er likestilling høyt prioritert. Mange viser til internasjonale rapporter når de argumenterer for hvorfor likestilling er lønnsomt. Men det er få som sier noe om hvilke langsiktige grep som må tas og hvilke tiltak som må settes i gang for å nå resultater som ligner på det som løftes frem i de internasjonale rapportene. Da tenker vi ikke på å øke kjønnsbalansen, men endre kultur, system, språk og løfte frem feminine- og maskuline styrker og mangfoldskompetanse i oppgaveløsningen.  

Når jeg leser rapportene nøye og setter meg inn i hvilke transformasjons- og implementeringsprosesser selskapene har gått igjennom for å øke lønnsomhet og bærekraft, ser jeg en klar sammenheng mellom kjønnsbalanse og mangfoldsledelse. Men, når organisasjoner rekrutterer kvinner fordi det er et likestillings spørsmål, er det en dyr og kortsiktig investering.

Vi ser frem til møtet med likestillingsministeren i dag.