Er likestillingsarbeid i ferd med å havne i et blindspor?

 

For tredje gang møttes ledere fra ulike bransjer til frokost i SeemaForum. Tema for dette forumet var: «Er likestillingsarbeid i ferd med å havne i et blindspor?»

Vi stilte medlemmene følgende spørsmål:

  • Må vi starte med kvinner først?

  • Hvilken relevans har mangfold for bedriftens kjerneoppgave?

Hvis KPIer først og fremst handler om å sikre en viss prosentandel kvinner eller menn, da er det det som blir målt. Da måles ikke økt effektivitet eller bedre kundeforståelse for eksempel. Det er ingen automatikk i at økt kvinneandel eller økt mangfold bidrar til økt innovasjon, kreativitet og lønnsomhet. 

Det er viktig å måle antall kvinner, menn og nasjonaliteter for å identifisere mangfoldstyper og mangfoldssammensetning i en organisasjon. Det ikke tallfesting av kjønn og mangfolds-bakgrunn som bidrar til økt bærekraft, men utnyttelse og ledelse av mangfold av perspektiv, innsikt og løsninger. Det er evnen til, og systemer, som bygger en inkluderende organisasjonskultur som fremmer ulikhet som en ressurs som er nøkkelen. 

SeemaForum_3.jpg

«Det å dele erfaringer og diskutere problemstillinger med personer i andre bransjer er veldig nyttig,»

Christina, NCC

Medlemmene i SeemaForum drøftet følgende tema i gårsdagens samling: Hvilke begrunnelser har den enkelte organisasjon for å sikre høyere kvinneandel? Er vi rustet til å møte morgendagens kunder, åpne for morgendagens ansattes perspektiv og de unges vurdering når det kommer til valg av arbeidsplass? 

Vi kombinerer teori, case og deltakeres egne erfaringer og utfordringer i hverdagen.

Deltakerne drar frem at nytteverdien av å være medlem i SeemaForum er reelle og tidsaktuelle caser, tillitsrom for refleksjon og diskusjon, kombinasjonen av faglig påfyll og praktiske oppgaver samt å dele erfaringer med personer som er i lignende situasjon som en selv.

Les mer om SeemaForum her.