Mangfoldsledelse.

 

Økt globalisering, flyt av arbeidskraft og endret demografi stiller nye krav til ledere. Mangfold gir både økt kompleksitet og åpner opp for nye muligheter. For å håndtere kompleksiteten, samtidig som potensialet tas i bruk, kreves det nå ny kunnskap hos ledere.

Seema Diagnostics Tool© definerer organisasjonens evne til å ta i bruk mangfoldet til økt verdiskaping. Vi støtter ledere med å identifisere, kartlegge og møte mangfoldet. Vår kompetanse bygger på forskning, beste praksis og erfaring over tid.

For å navigere fremtidens arbeidsplass må ledere forstå organisasjonens mangfold, ulike perspektiver og tankesett, og hvordan disse anvendes for å nå målsetningene.

HVORDAN VI JOBBER
Vi støtter ledere med å knytte mangfoldet til organisasjonens målsetninger og analyserer de faktiske forhold ved arbeidsplassen. På bakgrunn av resultatene identifiserer vi kritiske forbedringsområder og tilbyr kompetansehevende tiltak på leder- og medarbeidernivå.

Vi jobber i tett dialog med våre kunder og er opptatt av å levere dyp innsikt og kunnskap innen mangfoldsledelse. Dette gjør vi gjennom prosesser over tid og enkeltstående moduler.

Vi tilbyr også workshops og foredrag for å skape bevissthet og kunnskap om mangfoldsledelse.

 
MangfoldAnn Andersen