Mangfoldsledelse – hva, hvordan og hvorfor?

Ny Standard for ledelsessystem for mangfold ble presentert på Standardfrokost i går hos Standard Norge. Denne standarden angir hvordan organisasjoner skal lede mangfoldet for å oppnå ønskede resultater.

Audienceinthelecturehall..jpg

Ved å lykkes med mangfoldsledelse vil organisasjonen posisjonere seg som attraktiv arbeidsgiver som respekterer og tiltrekker seg talenter og kompetanse.

Det utarbeides en serie internasjonale og nasjonale standarder for integrerte og helhetlige ledelsessystemer. Dette dokumentet kan benyttes sammen med de øvrige ledelsessystemstandardene i serien, blant annet:

  • ledelsessystemer for kvalitet – krav
  • ledelsessystemer for miljø
  • spesifikasjon med veiledning - Informasjon og dokumentasjon
  • ledelsessystemer for dokumentasjon – krav
  • energiledelsessystemer – krav med brukerveiledning

 

Ann Andersen