Mangfoldsledelse i bygg- og anleggsbransjen

Det er et stort mangfold og internasjonalt miljø blant ansatte på norske byggeplasser. En av tre av alle som jobber på byggeplassene har utenlandsk bakgrunn. Flertallet kommer fra Øst-Europa. Dette kommer frem i SINTEF-rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen".

– Arbeidsplasser som har mye mangfold og ikke blir ledet på en god måte, opplever veldig mye konflikter og lite framdrift. Men har bedriften bare mennesker som tenker likt, med god stemning og harmoni, blir det mye av de samme løsningene og lite innovasjon, sier Linda Kayser, konserndirektør i Skanska til forskning.no.

Thomas Norland, leder Kompetanseavdelingen (EBA) og Manav Rihel Kumar (Seema) 

Thomas Norland, leder Kompetanseavdelingen (EBA) og Manav Rihel Kumar (Seema) 

Samarbeidsavtale mellom Seema og EBA. 

Forrige uke inngikk Seema as og EBA (Entreprenørforening - bygg og anlegg) en treårig samarbeidsavtale. Seema skal blant annet gjøre en analyse av mangfold og kompetanse til å lede mangfoldet i entreprenørbransjen. EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 232 medlemmer med til sammen 26 000 ansatte. 

Vi ser frem til dette samarbeidet. 

Ann Andersen