Mangfoldsledelse inn i byggenæringen

Det var stort engasjement når temaet – mangfold og kvinner i bygg- og anleggsbransjen ble satt på dagsorden på mandag 22.januar. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) hadde invitert flere av sine medlemsbedrifter til en workshop hvor de fikk en kort innføring i hva ledelse av mangfold handler om. Gjennom oppgaver fikk deltakere drøftet ulike perspektiv rundt mangfold og kjønnsforskjeller i bygg- og anleggsbransjen.

eba_redigert.jpg

Hele én av tre arbeidere har ikke-norsk bakgrunn, og flertallet kommer fra Øst-Europa, ifølge SINTEF (2017). Men det er kun åtte prosent av samtlige ansatte i byggenæringen som er kvinner ifølge Fafo (2014). 

Les mer på bygg.no

Ann Andersen