Mangfoldsledelse og inkludering i IA-bedrifter

 

Det er inspirerende å holde foredrag for engasjerte ledere i IA-bedrifter i Oppland og Hedmark fylke. Spesielt givende blir det når innholdet i mitt innlegg som er godt forankret i standard for ledelsessystem for mangfold, regjeringens integreringsstrategi, boken Mangfoldsledelse og Seemas verktøy blir tatt i mot med varme.

God ledelse av mangfold kan bidra til økt trivsel, mestringsfølelse og et inkluderende arbeidsmiljø, og dermed redusere sykefraværet, misforståelser og konflikt.

Gevinstene ved økt mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft Her har Norge fremdeles et forbedringspotensial. God mangfoldsledelse handler om å ha kunnskap, ferdigheter, verktøy og systemer for å utløse potensialet i mangfoldet slik at det bidrar til økt effektivitet, bedre kundetjenester og økt konkurransekraft .

Integreringsstrategien.

Mangfoldsledelse og inkludering i IA-bedrifter.jpg
 
 

Ønsker du kunnskap, verktøy, systemer og ferdigheter for å utvikle potensialet i mangfoldet i din bedrift har vi lederopplæringsprogrammer for deg. Etter endt program vil du kunne sertifisere deg i mangfoldsledelse.

Mangfoldsledelse og inkludering i en bedrift skjer på ulike nivåer, med ulik tilnærming og ulike verktøy.

Følgende står skrevet i integreringsstrategien:

Arbeidsgivere (....) må ta utgangspunkt i mangfoldet som ressurs for verdiskapning, innovasjon og vekst Det er derfor behov for økt bevissthet og kunnskap om mangfoldsarbeid og mangfoldsledelse i mange virksomheter.

Ønsker du å vite hvordan du kan få til nettopp dette, men skulle helst ha hatt med hele avdelingen hos deg? Vi komme til din bedrift og holde foredrag og workshop om mangfoldsledelse når passer deg og dine ansatte. 

For mer informasjon send gjerne en mail eller se herunder om hvordan Seema kan bistå din bedrift.