Kritisk viktig for å løse samfunnsoppdraget til politiet

 

Skal politietaten nå sine egne målsetninger i deres overordnede handlingsplan for kjønnsbalanse i lederstillinger, må ressursene i mangfoldet identifiseres, koordineres og kobles til oppgaveløsningen. Dette vil kunne bidra til å øke kjønnsbalansen i lederposisjoner, bygge ytterligere tillit blant alle innbyggere i landet, øke effektiviteten og gi bedre intern forståelse av politiets samfunnsoppdrag.

Forbundsleder Sigve Bolstad snakket om hvordan gå fra ord til handling, og viste til Brennas bok, Mangfoldsledelse – Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn som et verktøy.

Forbundsleder Sigve Bolstad

Forbundsleder Sigve Bolstad

I Loveleens Innlegg var det fire hovedbudskaper til de tillitsvalgte:

  • Forstå og anerkjenn verdien av økt kjønnsbalanse og mangfold.

  • Utvikle lederes mangfoldskompetanse og mangfoldsmodenhet.

  • Forstå maktforholdene mellom ansatte på arbeidsplassen og blant ulike grupper i samfunnet.

  • Likestilling og mangfold er viktig for politiet for å bygge tillit, forstå alle innbyggere og bevare sin autoritet.

Hvis mangfold kan bidra til økt verdiskaping og effektivitet, kan ikke mangfold og likestilling kun forståes i perspektiver som å gjenspeile samfunnet, forebygge av utenforskap, antidiskriminering, rettferdighet, eller representasjon. Mangfold og likestilling slik Brenna kobler det til politiets misjon, handler om ledelse, mangfoldsmodne ledere som tør å ansette og lede utenfor komfortsonen. At ledere forstår at for å få økt effektivitet, økt fleksibilitet og klare å håndtere de nye utfordringene i samfunnet og det nye trusselbildet, må de utvikle en kultur i etaten som anerkjenner mangfold og likestilling som kritisk viktig for å løse samfunnsoppdraget til politiet.

IMG_6105.JPG

Loveleen R Brenna er også en av innlederne på Politiets Lederkongress 2018.