Prosjektledere må ha relevant kompetanse og kunnskap til å lede mangfold

 

I denne måneds nummer av det digitale tidsskriftet Prosjektledelse, aktualiserer vi mangfold og likestilling knyttet til prosjektledelse.

For å skape organisasjoner som imøtekommer fremtidens krav, må også prosjektledere ha relevant kompetanse og kunnskap til å lede mangfold.

En prosjektleder skal identifisere hvilke typer mangfold det er i teamet, hvordan sammensetningen er og hvordan mangfoldet påvirker gruppedynamikken.

Dette krever blant annet økt kompetanse, fleksibilitet og kunnskap om hvilke prosesser som påvirker samspillet i et team med bredt mangfold.

Forside med grunnlegger Loveleen R Brenna

Forside med grunnlegger Loveleen R Brenna