Seema og Innovasjon Norge

Seema og Innovasjon Norge skal sammen utvikle en håndbok for gründere.

Arbeidsøkt med Siv Isabel Eide og Jeanett Sandmo fra Innovasjon Norge.

Arbeidsøkt med Siv Isabel Eide og Jeanett Sandmo fra Innovasjon Norge.

Vi har fått i oppdrag å utvikle en håndbok for gründere om mangfold og mangfoldsledelse. Innovasjon Norge ønsker å rette fokus på hvorfor det er viktig å tenke mangfold når man starter opp en bedrift, både når det gjelder fordelene og i tillegg belyse utfordringene og potensielle konflikter som mangfold kan medføre. Seema skal utvikle materiell til håndboken og vi setter fokus på:

  • hvilke mangfoldstyper som finnes
  • hva de ulike typene kan bidra med
  • hvordan rekruttere, utvikle og beholde mangfold
  • mangfoldsledelse og hvordan dette bidrar til vediskaping

Vi er allerede godt i gang med arbeidet, og gleder oss til det ferdige produkt til høsten.