SeemaForum - ​​​​​​​Norges første lederforum om Mangfoldsledelse

 

4. september lanseres SeemaForum
Norges første lederforum om Mangfoldsledelse - mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn.

Mangfoldsledelse2018-013.jpg

Tallfesting av mangfold er ikke godt nok
Flere organisasjoner og tiltak stopper ved tallfesting av antall kvinner og nasjonaliteter eller språk. Disse tendensene til «tellekultur» i norske bedrifter er problematisk fordi rapportering på måltall i seg selv er reaktivt, snarere enn proaktivt. I stedet for å utarbeide mål og tiltak som sikter mot å øke og bruke mangfoldet og realisere verdiøkning, tallfester man kun situasjonen slik den er. 

Gjennom korte foredrag og workshops ønsker vi å gi medlemmer av SeemaForum innsikt og konkrete verktøy for hvordan man kan lede mangfoldet for å oppnå økt verdiskaping.  

twenty20_2467aeae-1083-4cd6-8245-2531f8b77073.jpg

Vår tilnærming til begrepet mangfold er først og fremst knyttet til mangfoldets aktualitet i arbeidslivet. Hva er begrunnelsene for at arbeidsgivere skal rekruttere, forstå ressursene og vite hvordan mangfoldet bør ledes? Når vi jobber med mangfoldsledelse, er det lærings- og effektivitets paradigme og den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold vi har som bakteppe. 

Mange snakker om at mangfold bidrar til: 

  • økt innovasjonskraft
  • økt effektivitet
  • økte gjennomsnittsprestasjoner
  • økt konkurransekraft
  • styrket talent-rekruttering
  • merkevarebygging 

men det er få som sier noe om hvordan mangfold bidrar til økt verdiskapingVi får ikke vite hvordan de som ledere jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene i mangfoldet. 

SeemaForum tar deg med bak tallene og viser hvordan styrken i mangfoldet kan bli din virksomhets konkurransefortrinn. Du vil bli en del av et nettverk som er opptatt av mangfold og likestilling, og du vil få tilgang til forskning på feltet. 

Meld deg på SeemaForum her

Les også boken: Mangfoldsledelse – En håndbok om mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn.