Seematalent – er det deg vi søker etter?

 

Norges første talentprogram hvor deltakere blant annet gjennom selvledelse, mangfoldskompetanse, nettverksbygging, omdømmebygging, mangfoldsledelse og sin individuelle karriereplan finner nye måter å oppnå suksess i arbeidslivet på. 

SeemaTalent 2016/18

SeemaTalent 2016/18

Vi gir våre deltakere verktøy de kan anvende i praksis og viser hvordan de kan overføre disse til sine kolleger og dermed bli en ressurs for bedriften. Vi har valgt å kalle programmet for talentprogram, som er et selvutviklings- og karriereutviklingsprogram. 

Valerie.jpg
Jeg kan raskt identifisere hva som er virksomhetsrelevant mangfoldskompetanse hos meg og andre. Når jeg som ansatt kan bruke hele meg på jobben og min kunnskap blir anerkjent er det ikke så farlig å ha lang pendlervei til jobben.
— Valerie-Peggy Immy Korsvik, tidligere deltaker i Seemas talentprogram.

Programmet har tolv moduler som blant annet består av å bli kjent med sine indre stemmer som påvirker selvbildet. Deltakere blir kjent med kategorier som definerer dem, og hvordan de kan endre kategoriene og gi dem et nytt innhold. Det er moduler om hersketeknikker, hva arbeidsgivere legger vekt på ved ansettelser og forfremmelser, omdømmebygging og relasjonsbygging, videre en modul om kommunikasjon og identitet. Vi anvender ulike verktøy og metoder for å bevisstgjøre deltakere om hvordan de kan endre kulturer. Hvert menneske har ulike egenskaper og ulike talenter. 

 
 
 
 
28619217_10211363904112538_7025880867561824452_o.jpg
Mangfoldskompetanse har gjort meg mer bevisst på hvor ulike mennesker vi er og hvor ulikt vi faktisk fungerer basert på forskjellige tankemåter, kulturer, verdier og bakgrunn. Det har gitt meg et større breddeperspektiv, som gjør det enklere å finne løsninger på hvordan mennesker med ulik bakgrunn kan samarbeider.
— Kim Theresa Tran, tidligere deltaker i Seemas talentprogram.
Talentprogrammet har gitt meg bedre innsikt i den kompetansen som ligger i min flerkulturelle bakgrunn. Jeg har i senere tid kjent på styrken av å ha en fot i to kulturer, men det har vært vanskelig å se hvordan jeg kan ta den i bruk. Nå føler jeg meg styrket etter å ha fått en bedre forståelse på hvordan denne kompetansen kan anvendes.
— Joana Catarina Correia tidligere deltaker i programmet.
 

Les mer om programmet her.