Innovasjon og mangfoldsledelse

 

Ledere og utallige rapporter forteller oss ofte om at mangfold er nøkkelen til innovasjon. Mangfold av erfaring, perspektiv, innsikt, måten å delta i prosesser på og se ulike resultater for ulike kundegrupper eller brukere er avgjørende for gode innovasjoner. 

Skjermbilde 2019-05-24 kl. 19.56.50.png

Hvordan leder de
Du lurer kanskje på hvordan mangfold bidrar til økt verdiskapingHvordan ledere jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene i mangfoldet. Hvordan har de ledet for å endre holdninger, gamle vaner, systemer og språk? Eller hvilken ledelsessystem og kompetanse har de implementert i organisasjonen? Dette er spørsmål de sjeldent gir svar på.

Norsk Standard for ledeselssystem for mangfold (NS 11201:2018) er et rammeverket som forteller hva mangfoldsledelse er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan implementere dette i din organisasjon. Denne standarden kobler mangfold til verdiskaping, bærekraft og innovasjon. 

Vi i Seema sertifiserer mangfoldsledere i henhold til kompetansekravene i Standarden. Neste kull begynner til høsten.

Mangfoldsleder
Mangfoldsledelse er lederes mangfoldskompetanse og mangfoldsmodenhet uttrykt i praksis gjennom deres ledergjerning. 

Det vil si en leders evne til å anvende kunnskaper, ferdigheter og optimalt benytte potensialet i mangfoldet for å oppnå tiltenkte resultater gjennom modig, trygg, fleksibel, nyskapende og nytenkende lederskap av likheter og ulikheter mellom sine ansatte. 

Loveleen Rihel Brennas foredrag på Standard Frokost 22.05.2018