Veilederen og den mangfoldige kundegruppen

Veiledningstjenesten i Skatteetaten har fått opplæring i mangfold og kulturforståelse. Kultur i denne sammenheng har både handlet om veilederes egen kultur, verdier, holdninger og kulturen på arbeidsplassen og mangfoldet blant kundene som påvirker dialogen. Om hvordan de møter og kan møte den mangfoldige kundegruppen i skranken.

Kursdeltakere i Skatt Øst

Kursdeltakere i Skatt Øst

Deltakere har drøftet ulike situasjoner, gått inn i ulike roller som stoffmisbruker, minstepensjonist uten digital kompetanse, en person med verge, en arbeidsinnvandrer, en flyktning, en økonom osv og sett på veiledningssituasjonen fra et kundeperspektiv og veilederperspektiv. De har gått inn i det ukjente, beveget seg utenfor komfortsonen og kjent på sine holdninger.

Deltakere har selv definert hva mangfold for dem er. Hvem er skattebetalere og kunder de må forholde seg til i skranken.

Når flere og flere tjenester blir digitalisert, stiller det nye krav til veiledere i skranken. Flertallet av de som kommer til skranken er personer som av en eller annen bakgrunn ikke klarer å finne den informasjonen de trenger på nettet. Kunden mangler eller har svak digital kompetanse, har meldeplikt eller går inn i en ny fase i livet som stiller nye krav.

Kursdeltakere i Skatt Sør

Kursdeltakere i Skatt Sør

Deltakere drøftet ulike problemstillinger, de gitt hverandre innspill og bygget hverandres kompetanse. Kurset er blitt gjennomført for alle region-kontorer i landet.

Ann Andersen