Verdensnyhet fra Norge

 

«Det er fantastisk å være med på en politisk debatt som tar utgangspunkt i en løsning» sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristin Holm Jensen, da hun åpnet lanseringen av Standard for ledelsessystem for mangfold (11201) på Arendalsuka 15. aug 2018.

39269527_285578335564829_1805583407762112512_n.jpg
 
 

Arrangementet var i regi av Universitetet i Agder, Standard Norge og Seema AS. Grunnleggeren av Seema, Loveleen Rihel Brenna, har ledet komiteen som utviklet standarden. Hun har løftet frem hvorfor denne standarden kan være et viktig verktøy til å utløse potensialet i mangfoldet og få god kjønnsbalanse. Vi har i flere tiår jobbet for å få et likestilt arbeidsliv, få bedre kjønnsbalanse i lederposisjoner og øke mangfold i arbeidslivet. Begrunnelsene har først og fremst vært et mer rettferdig og ikke-diskriminerende arbeidsliv, sikre representasjon og gjenspeile samfunnet samt ta et samfunnsansvar.

 
 
39217505_2347222761962349_2467527143265927168_n.jpg

Standarden bygger på et nytt perspektiv, et nytt paradigme: læring, effektivitet og verdiskaping gjennom likestilling og mangfold. Dette perspektivet rommer også antidiskriminering, representasjon, rettferdighet og samfunnsansvar.

Bærekraft gjennom bedre bruk av humankapital
Seema skal bidra til å gjøre Norge til en av verdensledende nasjoner i mangfoldsledelse. Norge kan være et foregangsland som viser verden hvordan en nasjon kan utløse potensialet i mangfoldet og få reell likestilling i arbeidslivet. Dette kan vi først realisere når systemene og verktøyene er på plass.

Derfor er det nødvendig med konkrete ledelsesverktøyer og system for hvordan vi utvikler policyer, strategier, leder prosesser, rekrutterer og utvikler kompetanse, håndterer risiko og integrerer likestilling og mangfoldsarbeid i forretningsprosesser.

System for mangfoldsledelse
Standard for ledelsessystem for mangfold er verdens første standard som viser hvordan policyer, strategier, prosesser, kompetanse og tiltak for å håndtere risiko kan være nøkkelen til å skape et bærekraftig samfunn.

39261853_2135637733318759_5092459306012377088_n.png

10. sep lanseres boken Mangfoldsledelse – en håndbok om mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn. Boken gir innføring i hva mangfoldsledelse er, og også innsikt i hvordan ledelsessystem for mangfold kan være løsningen for fremtidens virksomheter i offentlig og privat sektor.

Boken er å få kjøpt i bokhandlene fra 24.august. Den kan også bestilles her.