Ledelsen i Azets setter mangfold og innovasjon på dagsorden

 

Azets står overfor akkurat de samme utfordringer som alle andre organisasjoner; hvordan øke innovasjonskraften gjennom relevant sammensetning av mangfold i team. Hvilke grep kan selskapet ta for å skape en kultur som bidrar til økt effektivitet - også i innovasjonsprosesser. Vi har sammen med Innoco holdt en workshop for ledelsen i Asetz. Deltakerne fikk innføring i hvordan de gjennom mangfoldsledelse og innovasjonsledelse kan bidra til effektiv organisering av mennesker, mangfold av perspektiver og innsikt, prosesser og det å skape et tillitsfullt klima.

workshop_1.jpg

Vi møtte en engasjert og nysgjerrig ledelse, som sammen med oss og Innoco fikk innblikk i ubrukt potensiale som finnes i mangfoldet hos Azets i dag.