Tjenester

 
Mangfoldskompetanse_modell.png

Bevisstgjøring i mangfoldskompetanse

Mangfoldskompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg som pendler mellom ulike kulturer, ulike språk eller ulike religioner. Kanskje har du vært minoritet i et samfunn eller gjort deg erfaringer fra opphold i andre land. Det kan være erfaringer du har fått som kvinne som kan tilføre nye perspektiver som gjør det mulig å kommunisere og angripe en oppgave på en annen måte enn en mann kunne gjort. 

Mangfoldskompetanse er også den kompetansen du som leder må utvikle for å identifisere, koordinere og bruke ressursene i bedriften du leder.

Kontakt oss for mer informasjon om dette seminar.