Tjenester

 
Mangfoldsledelse_modell.png

Bevisstgjøring i mangfoldsledelse

Mangfoldsledelse er lederes mangfoldskompetanse og mangfoldsmodenhet uttrykt i praksis gjennom deres ledergjerning. Lederes evne til å anvende mangfoldskompetansefor å øke effektiviteten, forutsetter at han eller hun har kapasitet til å se hele mennesker og identifisere, koordinere og bruke potensialet i mangfoldet. Samt et system, struktur, implementeringsprosesser og mer spesifikke KPI´er.

Modellen bygger på standard for ledelsessystem for mangfold.

Kontakt oss for mer informasjon om dette seminar.