Tjenester

 
Mangfoldsledelse_HR.png

Bevisstgjøring - HR

Denne workshop gir HR og personalledere innsikt, verktøy og kompetanse til å møte og utvikle mangfoldet.

I det strategiske HR-arbeidet er det sentralt å kartlegge og utnytte potensialet i mangfoldet samt kunne påvirke og legge strategi for videre utvikling av personell og organisasjon. 

Deltakere får en innføring i mangfoldskompetanse og hvordan det knyttes til organisasjonskultur, rekrutteringsprosess og strategi, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. 

Workshopen tar utgangspunkt i utfordringer og muligheter for deg som jobber med personalledelse i hverdagen. 

Kontakt oss for mer informasjon om dette seminar.