Tjenester

 
Mangfoldskompetanse_modell.png

Bevisstgjøring i mangfold og innovasjon

Hvordan øker man innovasjonskraften gjennom relevant sammensetning av mangfold i sin organisasjon? Dette er en problemstilling mange organisasjoner opplever. Vi tilbyr sammen med Innoco en innføring i hvordan du kan øke innovasjonskraften ved å ha relevant sammensetning av mangfold.

Kontakt oss for mer informasjon om dette seminar.