Ring oss! 22 22 05 05

Uten mangfold oppnås ikke bærekraft

Navn: Jan Grønbech
Alder: 55
Tittel: Chief Business Officer
Arbeidssted: dCompany AS
Sertifisert mangfoldsleder i 2019
Beste bok du har lest: Alt av Per Petterson eller Roy Jacobsen. 
Beste feriested: Dolomittene på ski eller MC.  

Hva husker du best fra 2022? 
24. februar og Russlands grusomme og meningsløse angrep på Ukraina.  En av våre medarbeidere var kun minutter unna å omkomme, da hans bolig ble jevnet med jorden, rett etter at han kjørte vestover.  

Hva er sammenheng mellom mangfold og bærekraft? 
Mangfold og bærekraft går hånd i hånd.  Bærekraft er ikke bare en miljøsak.  Bærekraft, eller sustainability,  inkluderer også måten vi behandler våre medmennesker på.  Det er åpenbart at et samfunn helt uten mangfold, altså et homogent samfunn som stenger andre ute, ikke er bærekraftig.   Man går glipp av enorme mengder kunnskap og talent og det blir et samfunn der mange ikke vil føle seg likeverdige og velkomne.  I tillegg er det dessverre slik at de som rammes mest av global oppvarming, stigende havnivåer og forurensning er de aller fattigste land.  For å løse disse utfordringene er det avgjørende at vi tar dem med i prosessen på en likeverdig måte og at de blir hørt.  Uten mangfold oppnås ikke bærekraft.  Så enkelt er det.   Fremtiden vil bringe mange klimaflyktninger vår vei.  Vi må som samfunn gjøre oss klare til hvordan vi skal løse den utfordringen og det starter med en holdningsforandring som hver enkelt av oss må gjennom.  

Hvis du fikk mulighet til å være en statsråds rådgiver i en dag, hvilken statsråd vil du velge og hva vil ditt aller viktigste råd være? 
Hvis jeg skulle vært rådgiver for en statsråd så måtte det vært statsministeren, slik at ting blir tatt tak i.  Som gründer ville jeg fokusert på to ting.  1) Det utdannes alt for få ingeniører i Norge.  Det gjør at vi ikke har en bærekraftig fremtid som teknologinasjon hvis ikke nummer to løses.  Vi må skape gode konkurransdyktige utdanningsinstitusjoner for fremtiden og styrke realfag i skolen.  Dette tar mer enn ti år å løse. 2) Løsningen på utfordring 1 på kort sikt ligger derfor i å åpne opp for arbeidsinnvandring for ingeniører og teknologer.  Dette har skapt enorme verdier for USA og kunne også fungert her.  I dag er det nesten helt umulig å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra utlandet siden myndighetene gjør det de kan for å forhindre at det skjer.  Folk vil komme, men de får ikke lov. Dette er en kjempeutfordring for næringslivet og ikke minst det grønne skiftet der teknologi er sentralt.  

Hva vil du gjøre annerledes i 2023 for å skape en enda mer inkluderende og tryggere arbeidsmiljø? 
Vi vil fortsette å rekruttere kandidater med utenlandsk bakgrunn, og gjerne minoritetsbakgrunn.  Vi har innført engelsk som arbeidsspråk og vil fortsette med det videre.  Vi jobber mye med å lære opp våre utenlandske medarbeidere i hvordan norsk næringsliv og arbeidsliv fungerer, i tillegg til at de får gratis norskopplæring i arbeidstiden.   Vi skal aldri være fargeblinde, med utnytte den kunnskapen og mangfoldskompetansen som hver enkelt bringer med seg på jobben.