Ring oss! 22 22 05 05

Kaffe med Hege Nilsen Ekberg

kaffe med
Foto: Adrian Leversby

Gjesten i vår spalte er CEO i Stormberg, Norges mestselgende turutstyr- og turtøymerkevare. Selskapet er også kjent for sin bærekraftsatsing og sitt samfunnsansvar. I dette intervjuet forteller Hege Nilsen Ekberg hvorfor dette er en viktig del av deres strategi for vekst og innovasjon. 

 

Hva er motivasjonen for at Stormberg satser på mangfold og inkludering? 
Stormberg består av et mangfold av mennesker. Dette mangfoldet styrker oss, og løfter organisasjonen videre mot 100-års målet vårt. En virksomhet dreier seg først og fremst om mennesker.

Stormberg er alle menneskene som jobber i virksomheten – dedikerte ansatte som er stolte av og lojale mot verdigrunnlaget vårt; bærekraft, inkludering og innovasjon.

I Stormberg jobber i underkant av 300 medarbeidere. Noen har år med rus og kriminalitet bak seg, andre har høy utdanning og mange år med skole. Vi har medarbeidere som har opplevd å stå utenfor arbeidslivet fordi de har vært fysisk eller psykisk syke, og vi har medarbeidere som har opplevd å være ettertraktet på jobbmarkedet. Vi har noen som har reist jorda rundt for å oppleve, mens andre har reist fra alt de eide på flukt fra sine hjemland.

Sammen utgjør vi et fellesskap og et mangfold. Et mangfold som styrker oss – både som enkeltmennesker og som virksomhet.

Siden starten i 1998 har vi rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge mennesker om ikke har trivdes på skolen, flyktninger, og mennesker med psykiske eller fysiske helseplager. I Stormbergs Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv er det fastsatt et mål om at 25 % av de som jobber i Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.

Stormbergs måte å praktisere inkludering i forbindelse med rekruttering, har gitt oss dyktige og lojale medarbeidere som har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer. Det skal være både gøy, krevende og meningsfylt å jobbe i Stormberg.

 

Flere aktører i retailbransjen sier de jobber med mangfold for å inkludere mennesker som faller utenfor og bygge omdømme. Som toppleder, hva er etter din mening det viktigste argumentet for at næringslivet generelt bør satse på mangfold?
Det sies at like barn leker best, men det er av ulikheter vi lærer og utvikler oss mest. Mangfold og inkludering har alltid vært en del av Stormbergs DNA. I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet. Et mangfold av ansatte gir oss flere perspektiver og ulike strenger å spille på. Ulike perspektiv dytter oss raskere fremover.

I Stormbergs handlingsplan, som vi i disse dager reviderer, har vi fokus på ulike mangfoldstyper som kjønn, kultur og identitet, alder og funksjonsnivå. Den ferden og målsettingene vil vi dele gjennom både nettside og blogg fremover. Vi skal sette klare mål for vårt mangfoldsarbeid, fordi vi vet det gir økt innovasjon og vekst, og støtter opp om bærekraftmålene våre.

 

Enkelte organisasjoner tilbyr jobb til mennesker med hull i CV-en for å hjelpe dem inn i arbeidslivet. Helt ubevisst skaper de dermed A- og B-lag blant de ansatte. Hvordan kan ledere forebygge en slik negativ utvikling i en organisasjonskultur?
Inkluderende arbeidsliv handler ikke om å redusere en samfunnsbyrde. Inkluderende arbeidsliv handler om mennesker og om at den enkelte skal få mulighet til å bruke ressursene de har. For å få dette til må det både forenkles og tilrettelegges bedre på flere hold, men også avmystifisere hvordan det er å ha mennesker med hull i CV-en i arbeid.

Uavhengig av hvem som starter hos oss, og bakgrunnen de har med seg, så setter vi like krav og forventninger til alle. Det handler ikke om å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet, men å tilegne seg dyktige, lojale og kompetente ansatte. Det handler om å skape en vinn-vinn-vinn situasjon for bedriften, samfunnet og den enkelte. Arbeid handler om så mye mer enn å tjene til livets opphold. Arbeid gir fellesskap, sosiale relasjoner, mestring og selvfølelse. Vi har alle et behov for å bli sett og verdsatt, for å føle at vi er med og bidrar.

Det å se, lære av og lede mangfoldet vil være med på å påvirke en organisasjonskultur hvor en åpner for å skape et felles lag, og å la alle få bidra inn med hele seg. I bunn og grunn handler det om kompetanseheving og holdningsendring.

 

Du er en travel CEO, og i fjor ble du sertifisert mangfoldsleder. Hvorfor valgte du å investere din tid på nettopp dette opplæringsprogrammet?
For meg handler hver dag om å lære, utfordre meg selv og utvikle meg selv som leder. En er aldri ferdig utlært. I møte med gründer Loveleen R. Brenna for et par år tilbake ble jeg utfordret på vår inkluderings- og mangfoldspolicy. Spørsmålene hun stilte meg gjorde meg nysgjerrig på å lære mer om hva mangfoldsledelse egentlig er, og hvordan jeg kan bruke mangfold til å øke vekst, innovasjon og utvikling.  Etter å ha lest boken Mangfoldsledelse så falt det seg helt naturlig å velge Seema sin sertifisering, siden den er bygget på boken og ISO-standard, etterfulgt av eksamen hos Norsk Standard.

 

Som erfaren leder, hva vil du si er den største forskjellen mellom mangfoldsledelse og tradisjonell ledelse? 
Jeg er usikker på om jeg kan bygge dette som to ulike ting, for meg handler ledelse om mennesker. Det å se dem, lede kompetansen og kraften deres mot et felles mål. Med mangfoldsledelse med seg så opplever jeg at en tenker mer helhetlig, i den forstand at du må være bevisst hvilke sosiale grupper du selv tilhører, hvilke dine ansatte tilhører og hvordan disse er ansett. Linda Traavik beskriver det veldig bra: “Finn ut hvordan de definerer seg selv, og hva de ønsker å dele eller ikke dele. Vær bevisst på at ikke alle typer mangfold har samme status, noe som kan påvirke relasjonen mellom leder og medarbeider.»

Legg til rette for at alle ansatte behandles rettferdig, blir verdsatt for hvem de er og blir inkludert i sentrale beslutningsprosesser. Sørg for at enkeltindivider ikke faller utenfor bare fordi de er annerledes, og pass på ikke å presse alle til å definere hvem de er langs bare én dimensjon. Ledelse kan defineres som en sosial prosess for å skape retning, samarbeid og jobbing mot et felles mål. Med en heterogen arbeidsstokk kan denne prosessen kreve mer oppmerksomhet og mer arbeid, men samtidig skape bedre resultater.

Når vi bygger gode relasjoner med forskjellige andre, vokser vi som mennesker og legger grunnlaget for at virksomheten blir mer produktiv.

Ledelse handler om mennesker, men også evnen til å utvikle seg selv i møte med mennesker. Ingen ledes og motiveres på samme måte, det er du som leder som må tilpasse deg - og ikke omvendt. 

 

Hva gjør du nå som du er sertifisert, som du ikke gjorde tidligere?
Forståelsen min for hva som skaper et mangfold har endret seg betraktelig, noe som gjør at jeg både bevisst og ubevisst går inn i møter og prosesser på en annen måte enn før. Hvilken kompetanse sitter i rommet, hva påvirker flyten oss imellom og hva er viktig for hver enkelt; hvordan kan vi bruke hverandre og kompetansen vår best mulig.  Jeg har også gått inn i en arbeidsgruppe i Kristiansand, Folk i arbeid, hvor mangfold har blitt en fanesak for meg. I tillegg har jeg takket ja til å stå som mentor for JobbAsker, får å kunne gi noe tilbake, men også for å lære enda mer.

 

Pandemien har vært svært krevende for mange bedrifter, også for Stormberg. Likevel har dere valgt å sertifisere tre av deres ledere det siste året. Hva er hovedårsaken til at dere brukte ressurser på dette midt i en krise?
Vi har stått i et berg-og-dalbane-år som har utfordret oss på mange plan. Vi har tidvis vært 95 % permittert grunnet nedstengte butikker, og den endringskraften og -viljen som alle Stormbergere utviste da gjorde meg utrolig stolt og takknemlig. Ledelse og kommunikasjon ble ekstra viktig i den perioden, og jeg kjente på at vi må investere for å vokse, møte endringstakten vi står i og levere på det å lede slik en selv ønsker å bli ledet.

 

Hvilken forskjell tror du medarbeidere i Stormberg, samarbeidspartnere og andre stakeholders vil merke fremover? 
De vil se at vi setter mangfold på dagsorden både internt og eksternt. Vi reviderer vår handlingsplan i disse dager, med konkrete mål og tiltak. Vi skal dele historiene om hvordan vi jobber og hvorfor vi jobber som vi gjør, vi skal synliggjøre at mangfold er et konkurransefortrinn og -kraft. Håpet er å utfordre flere bedrifter til å åpne for å jobbe mer aktivt for mangfold, og kanskje gå fra å rapportere på mangfold til faktisk å se på det som en strategisk fordel. 

 

Hva er forretningsargumentet for å satse på mangfoldsledelse?
Økt inntjening, økt effektivitet, økt trivsel og redusert  sykefravær, økt innovasjonskraft, bedre kundeforståelse, bedre tilgang til og utnyttelse av kompetanse.

 

Hva er styrets rolle i en slik satsing?
Mangfold starter i og hos styret. Det må være forankret i visjon og misjon, men også i styret slik at en sikrer at dette står på dagsorden hos dem som utvikler og følger opp selskapets strategi til enhver tid.

 

Vi hører stadig at norsk næringsliv har for få kvinnelige toppledere. Hva mener du er den største fordelen med mangfoldige ledergrupper?
Jeg opplever at mange styrerom gjerne kan likne litt for mye på hverandre, kanskje ledergrupper også til tider. En skal bygge på likhet, men det er ulikhet som skaper endring. Jeg opplever at ulikhet og diskusjoner gir bredere perspektiver og høyere tempo.  

 

Hvordan lader du batteriene? Hvor henter du energi fra?
Lader sammen med familie og venner. Energi får jeg fra dyktige kolleger og vellykkede prosjekter.

 

Hvem inspirerer deg?
Jeg blir inspirert av ja-mennesker og dyktige kolleger, kreative løsninger og musikk.

 

Hva er din favoritt matrett?
Sushi.

 

Hvor er ditt ferieparadis?
Så langt så må jeg svare Thailand.

 

Hva er din favorittbok?
The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

 

Hva er din favorittfilm?
Forrest Gump.