Ring oss! 22 22 05 05

Det handler for meg først og fremst om å være seg bevisst og anerkjenne ulikheter.

Navn: Kari Østerud 
Alder: 61 år 
Tittel: Direktør 
Arbeidssted: Senter for seniorpolitikk 
Beste bok du har lest:  Vanskelig å velge en! Jeg er lesehest, og leser hele tiden. Har noen favorittforfattere: Carl Frode Tiller, Vigdis Hjort og Helga Flatland 
Beste feriested:  Sted er ikke så viktig, men jeg vil gjerne være sammen med mannen min og barn, svigerbarn og barnebarn 

 Hva vil du huske fra året som har gått?  

Det viktigste har vært at samfunnet har åpnet igjen etter pandemien, og at det igjen er mulig at vi møtes fysisk. Skal vi få til godt samarbeid og gode relasjoner krever det at vi også kan møtes fysisk. På den negative siden må jeg si krigen i Ukrainia. Den har lært oss at vi ikke kan ta vår frihet og vårt demokrati for gitt.   

Hvorfor er mangfold, likestilling og mangfoldsledelse viktig for din organisasjon?  

Det handler for meg først og fremst om å være seg bevisst og anerkjenne ulikheter. Mitt fagfelt er først og fremst aldersmangfold. Vi i Senter for seniorpolitikk jobber med å synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Men, dette handler ikke om å telle hoder – det handler om hva slags holdninger vi har til eldre arbeidstakere og eldre arbeidssøkere 

 Til deg som er leder: 

a.   Er du deg bevisst hva dine eldre medarbeidere egentlig kan bidra med? Og vurderer du i det hele tatt søkere over 55 år når nye stillinger skal besettes? 

b.   Stiller du de samme kravene, og gir du de samme mulighetenefor kompetanseutvikling til eldre og yngre medarbeidere? 

c.   Det foregår aldersdiskrimineringi norsk arbeidsliv som vi godtar uten å blunke. Undersøkelser viser at forekomsten er på nivå omtrent som for kjønnsdiskriminering.. Hvordan er det der du jobber? 

 

Hva vil du gjøre fra og med i morgen for å skape en enda mer inkluderende arbeidsplass og avdeling?  

Jeg vil fortsette å jobbe med de tre spørsmålene i svaret ovenfor. Her tror jeg at du sikkert kan bytte ut «eldre» med et hvilket som helst annet mangfoldsgrunnlag, , og de vil være like relevante og viktige. 

Hvis du kunne møte en historisk person (tenker, leder, artist). Hvem vil du møte og hvorfor?  

Rosa Parks – en veldig modig dame i sin tid.