Mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn

Mangfold og likestilling som et bærekraftig konkurransefortrinn

0.00

NB: Boken kan bare kjøpes via denne lenken

Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Loveleen Rihel Brenna som har jobbet på feltet siden 1995, deler sine personlige erfaringer og ledererfaringer på en måte som vil gjøre deg til en bedre leder som kan utløse potensialet i mangfoldet.

Add To Cart