Audienceinthelecturehall..jpg

Workshop i flerkulturell forståelse og kulturell Intelligens

Særlig tilpasset bedrifter som outsourcer

Verdiskaping gjennom mangfoldsledelse skjer over tid, det er langsiktig investering. Et tiltak er å utvikle lederkompetanse innen kulturell intelligens. Kunsten å møte teamets mangfold og den enkeltes annerledeshet.

Kulturforståelse alene vil ikke bidra til økt effektivitet og redusere misforståelser. Det gjøres gjennom fleksibelt lederskap, kulturell intelligens og trygghet. Denne workshopen har som mål å legge grunnlag for utvikling av et trygt og fleksibelt lederskap av multikulturelle team.

Deltagerne vil få følgende innsikt og verktøyer

  • hva er mangfoldskompetanse
  • inkluderende team - hvordan binde mennesker sammen på tvers av ulikheter
  • holdninger og språk - deltakerne skal kjenne til hvordan holdninger og språk påvirker møtet mellom mennesker
  • kulturforståelse - deltakerne skal kjenne til hvordan de kan binde team sammen, bygge tillit og autoritet som leder.  Deltakerne skal kjenne til hovedtrekk og ulikheter i kultur (kollektiv- og individorienterte), hvordan man skaper rom og bevegelse, og hvorfor kulturforståelse alene er ikke nok
  • kulturell intelligens - deltakerne skal kjenne til hva kulturell intelligens betyr
  • fjernledelse - deltakerne skal bli klar over hvilke ulike lag som ligger i å lede virtuelle team og hvilke tiltak man kan iverksette for å sikre et vellykket samarbeid

Workshoppen kan tilpasses India-Norge samarbeid