Foredrag med Loveleen Rihel Brenna

 

Book her

Et foredrag med Loveleen Rihel Brenna gir deg:

  • Prisvinnende formidler.
  • Spennende og tankevekkende foredrag om aktuelle tema som mangfold og ledelse.
  • Budskap som engasjerer og utfordrer.


Loveleen Brenna er daglig leder, forretningsutvikler og grunnlegger av Seema, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse.

Hun har bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner. I sine åtte år som leder ga hun Foreldreutvalget for grunnopplæringen ny gjennomslagskraft. Hun har ledet Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet. Hun har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold, i regi av Standard Norge. Loveleen har også flere verv.

Hun har skrevet flere bøker. Blant annet; «Mangfoldsledelse – Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn» (2018), «Min annerledeshet, min styrke» og «Manzil – Mangfoldig ledelse og utvikling» (2008). Loveleen er aktuell med boken "The Parable of The Peacock", som gis ut i USA våren 2021. 

Loveleen har også mottatt flere priser for sitt arbeid; Ole Vig prisen 1997, Årets kvinne, KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013, Fritt Ords honnørpris 2016 m.fl.