SeemaTalent

 
LRB1259 (2).jpg
 
 

25% mindre sjanse for jobbintervju med utenlandsk navn

Svake nettverk og skeptiske arbeidsgivere kan være noe av årsaken til at minoritetsbefolkningen har vanskeligere for å få seg jobb. Derfor jobber vi med å skape rollemodeller med multikulturell bakgrunn. I dag er 10 kvinner med høyere utdanning med i vårt talentprogram som startet høsten 2018. Vi matcher alle våre talenter med en mentor, hvor både talenter og mentorer får opplæring i mangfoldsledelse. Programmet går over to år, og det annonseres når det åpnes for nye søkere.

 

 

47 har gjennomført programmet og er i dag i relevant jobb

Talenter og mentorer får innsikt i hvordan mangfold og inkludering bidrar til økt verdiskaping og innsikt i hva mangfoldskompetanse er. Mentorer vil få innsikt i hvordan mangfold bør rekrutteres og ledes. Talentene får verktøy blant annet i selvledelse, nettverksbygging,
omdømmebygging og mangfoldsledelse. Via innsikt i egen mangfoldskompetanse - gjøre den relevant for arbeidslivet og koble til oppgaveløsning, får de verktøy og trygghet til å finne veien inn, opp og frem i arbeidslivet.

 

SeemaMentor

Etter ett år i programmet blir talentene automatisk med i SeemaMentor hvor de blir tildelt hver sin mentor.

Mentorer i SeemaMentor kommer fra ulike ledelsesnivåer og organisasjoner. Det settes stort fokus på mentorers læringsprosessorer og alle får opplæring i mangfoldsledelse.

Organisasjonene som mentorene er tilknyttet får også et stort utbytte av kunnskapen mentoren tilegner seg ved å være med i programmet. Vi opplever at mentorene i stor grad setter fokus på kunnskapsdeling med sin egen organisasjon når det gjelder mangfoldsledelse og de erfaringer de deler med talentene.