Mangfoldledelse 2018

 

Arbeidsmarkedet er og vil bli mer mangfoldig. Økt arbeidsinnvandring, fokus på kjønnsbalanse, og flere generasjoner på arbeidsplassen er bare noen av temaene som blir stadig mer aktuelle for ledere i offentlig og privat sektor. Et økt mangfold på arbeidsplassen gir mulighet for økt verdiskaping, men det krever at ledere har kunnskap til å forstå, anvende og lede ulikhetene mangfoldet. Mangfoldledelse 2018 er stedet for deg som ønsker å møte mangfold på en bedre måte og samtidig tilegne deg kunnskap om hvordan det kan knyttes til verdiskaping.
 

Mer informasjon kommer.