potensialstudie_web.jpg

Mangfold gir verdiskaping

Gjennom vårt potensialstudie får du kartlagt hvordan du kan arbeide med mangfoldet i din organisasjon på en best mulig måte. Målet med studiet er å få en oversikt over mangfoldskompetansen. Vi identifiserer mangfoldstyper og ser på hvordan dette kan styrke din virksomhet.

Prosessen omfatter en kartlegging av:
Hvilken type mangfold har din virksomhet?
Hvor er mangfoldet plassert? 
Blir kompetansen i mangfoldet anvendt i praksis?

Vi hjelper deg og din virksomhet til å bli bevisst på hvor mangfoldet eksisterer, om dette blir brukt som en ressurs og om det finnes potensiale til forbedringer. 

Mangfold brukt på rett måte gir verdiskaping!

Kontakt oss for mer informasjon