SeemaTalent

LRB1259 (2).jpg

SeemaTalent er et selvutviklings- og ledelsesprogram hvor deltakere blant annet gjennom selvledelse, mangfoldskompetanse, nettverksbygging, omdømmebygging, mangfoldsledelse og sin individuelle karriereplan finner nye måter å oppnå suksess i arbeidslivet på. 

Vi gir våre deltakere verktøy de kan anvende i praksis og viser hvordan de kan overføre dette til sine kolleger og dermed bli en ressurs for bedriften.

Programmet har tolv moduler som blant annet består av å bli kjent med sine indre stemmer som påvirker selvbildet. Deltakere blir kjent med kategorier som definerer dem, og hvordan de kan endre disse kategoriene og gi dem et nytt innhold.

Vi anvender ulike verktøy og metoder for å bevisstgjøre deltakere om hvordan de kan endre kulturer. Hvert menneske har ulike egenskaper og ulike talenter. 

Programmet er gratis og har en varighet på to år.

 

SeemaMentor

Etter ett år i programmet blir talentene automatisk med i SeemaMentor (tidligere VS-Humentor) hvor de blir tildelt hver sin mentor.

Mentorer i SeemaMentor kommer fra ulike ledelsesnivåer og organisasjoner. Det settes stort fokus på mentorers læringsprosessorer og alle får opplæring i mangfoldsledelse.

Organisasjonene som mentorene er tilknyttet får også et stort utbytte av kunnskapen mentoren tilegner seg ved å være med i programmet. Vi opplever at mentorene i stor grad setter fokus på kunnskapsdeling med sin egen organisasjon når det gjelder mangfoldsledelse og de erfaringer de deler med talentene.