SeemaTalent

tre_fager.png
 

Seema er en sosial entreprenør som jobber for å bevisstgjøre norsk arbeidsliv om koblingen mellom verdiskaping og mangfold. Gjennom kompetanseprogrammer, mentorskap og nettverksbygging åpner vi dører for jenter og kvinner med flerkulturell bakgrunn som har høyereutdannelse– og gir næringslivet tilgang til ressurssterke arbeidstakere.

Seema finansierer og drifter et toårigtalent- og lederutviklingsprogram for høyt utdannede kvinner med multikulturell bakgrunn. Programmet jobber for å gjøre deltakerne attraktive, relevante og konkurransedyktige for det norske arbeidsmarkedet.

SeemaTalenter en viktig pillar i Seema. Gjennom opplæring, veiledning og mentorskap gjør vi deltakerne i stand til å skape og gripe nye muligheter.

Vårt motto er «din suksess er vår seier» og vi jobber tett sammen med hvert enkelt talent for å nå denne målsetningen.

Programmet er gratis og har en varighet på to år.

 
 Talentholdet 2016/18; Maryam Tahir, Joana Catarina Correia, Kim Theresa Tran, Masooma Abbas, Sadaf Khan Baloch, Lena Enoksen, Augmante Skibelid, Samira Animihajibashi og Katja Antin.

Talentholdet 2016/18; Maryam Tahir, Joana Catarina Correia, Kim Theresa Tran, Masooma Abbas, Sadaf Khan Baloch, Lena Enoksen, Augmante Skibelid, Samira Animihajibashi og Katja Antin.

 

SeemaMentor

Etter ett år i programmet blir talentene automatisk med i SeemaMentor(tidligere VS-Humentor) hvor de blir tildelt hver sin mentor.

Mentorer i SeemaMentorkommer fra ulike ledelsesnivåer og organisasjoner. Det settes stort fokus på mentorers læringsprosessorer og alle får opplæring i mangfoldsledelse.

Organisasjonenesom mentorene er tilknyttet får også et stort utbytte av kunnskapen mentoren tilegner seg ved å være med i programmet. Vi opplever at mentorene i stor grad setter fokus på kunnskapsdeling med sin egen organisasjon når det gjelder mangfoldsledelse og de erfaringer de deler med talentene.