Kr. 31 400,-

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Djz9syqqbuzf45olhpbw dylan gillis kdeqa3atnby unsplash

Sertifisert mangfoldsleder - Oslo

Etter gjennomført undervisning har du: 

 • kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

 • ferdigheter til å bevise hvordan og hvorfor arbeid med mangfold bidrar til verdiskaping

 • ferdigheter som sikrer optimal utnyttelse av kompetansen i mangfoldet

 • kunnskap som gjør deg enda mer attraktiv hos nåværende og framtidige arbeidsgivere

Neste kull har undervisning følgende datoer:

 • 18. og 19. november
 • 13. og 14. desember
 • 17. og 18. januar (2022)
 • 28. februar og 1. mars (2022)

Det er undervisning fra kl. 09:00 - 15:00 alle dager.

Undervisningen består av fire moduler med varighet to dager, og består av faglige og praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelle oppgaver og kunnskaps- og erfaringsdeling.

For å sikre god læring og forståelse av den teoretiske undervisningen, og hjelpe deg med å sette kunnskapen ut i praksis, legges det opp til høy egeninnsats mellom modulene, og man må beregne ca. 80 timers læring inkl. de fire moduler.

Etter vellykket gjennomføring kan du oppnå sertifisert kompetanse i mangfoldsledelse gjennom sertifisering hos Norsk Sertifisering AS. Eksamen består av en muntlig og en skriftlig del. (Eksamensavgift faktureres av Norsk Sertifisering).

 

Innhold i undervisningen

1: Introduksjon og maktforhold
 • Begreper

 • Begrunnelsene for arbeid med mangfold og likestilling

 • Rammeverk

 • Maktforhold på arbeidsplassen

 • Holdninger

 
2: Mangfoldsledelse og kultur
 • Mangfoldsmodenhet

 • Mangfoldskompetanse

 • Organisasjonskultur

 
3: Kulturell intelligens og innovasjon
 • Kulturell intelligens 

 • Mangfoldskompetanse

 • Innovasjon

 • Interessenter, kunde- brukerforståelse

 
4: Risiko og strategi
 • Konflikthåndtering

 • Risiko 

 • Strategi 

 • Oppsummering

Minimumskrav for å bli sertifisert mangfoldsleder

 • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller
 • Åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledererfaring

Ønsker du å betale via faktura, send oss mail til [email protected]