Cart 0
 

Seema

Seema er det ledende miljøet for forskningsbasert spesialistkompetanse, rådgivning, tjenester og verktøy innenfor fagfeltet mangfoldsledelse.

 

Stadig flere forskningsrapporter og undersøkelser viser at mangfold og kjønnsbalanse er viktig for;

  • innovasjon

  • økt rettferdighet og likestilling

  • bedre forståelse av kundereiser

  • økt tilgang til markeder

  • å tiltrekke talent

  • verdiskaping og bærekraft

Det vil si; I tillegg til å tallfeste mangfoldet må du ha kompetanse til å lede mangfoldet dersom du vil oppnå økonomisk vekst, sikre større markedsandeler, fremme innovasjon og kreativitet samt minimere utskiftning av ansatte.

Gjennom våre tjenester og kompetanse får ledere verktøy og kunnskap om hvordan mangfold bidrar til økt verdiskapingHvordan ledere må jobbe for å få frem mangfold av innsikt, perspektiv og måten å delta i og lede prosesser på. Hvordan ledere kan få frem ulikhet hos sine ansatte uten å stigmatisere eller skape et skille mellom «oss» og «dem».

 

Gjennom systematisk tilnærming viser vi hvordan ledere og organisasjoner kan lede for å øke trivsel, effektivitet og innovasjonskraft. Det innebærer også å endre holdninger, vaner, systemer og språk, og derigjennom skape en kultur som fremmer potensialet i mangfoldet.  

 

Seema var initiativtaker til verdens første standard for et ledelsessystem for mangfold. Dette for å sikre at organisasjoner skal ta i bruk mangfold for å realisere oppsatte mål og resultater.

 

Teamet

 

Loveleen Rihel Brenna


Grunnlegger
loveleen@seema.no  |  +47 908 40 725

Loveleen har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og har i flere tiår holdt opplæring i kulturell intelligens og mangfoldskompetanse. Hun har ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standard for ledelsessystem for mangfold og skrevet bøker om tematikken. I tillegg til flere styreverv har hun blitt tildelt en rekke priser, blant annet Fritt ords honnørpris 2016.

 

Ann Andersen


Prosjektleder/rådgiver
ann@seema.no  |  +47 479 13 477

Ann har kompetanse innen produktutvikling, prosjektstyring- og ledelse. Hun har bakgrunn i internasjonal virksomhetskommunikasjon og ledelse og er økonomi- og prosjektansvarlig i Seema.

Maja Vikan


Rådgiver
maja@seema.no  |  +47 932 08 605

Maja er rådgiver i Seema med spisskompetanse innen ledelse av flerkulturelle team, fjernledelse og kulturell intelligens. Hun har bakgrunn innen kulturpsykologi, HR og ledelse. Maja har internasjonal arbeidserfaring med tyngde fra IT-sektoren.


 
Innoco.png

Mangfoldsledelse er knyttet tett sammen med innovasjon og verdiskaping. Vi jobber derfor sammen med Innoco og tilbyr ulike programmer hvor organisasjoner kan få innsikt i hvordan god ledelse og forståelse av mangfold medfører innovasjon. 

 
 

Advisory Board

Seema sitt Advisory Board er knyttet til alle aspekter av organisasjonen. Dette sikrer at vi kontinuerlig klarer å møte og takle aktuelle problemstillinger, får faglig input og råd som gjør at vi utvikler oss i en retning som er bærekraftig. Sammensettingen av medlemmene representerer flere ulike bransjer, og alle medlemmer besitter høy faglig og personlig kompetanse.

 
 
Runar_Leite.jpg

Leder av Advisory Board
Runar Leite, Direktør SME, Azets

 
jens-norve.jpg

Jens Nørve, avdelingsdirektør, DIFI

 

Elisabeth Eide Nissen, prosjektleder, Spre glede

 
Jorunn_edit.jpg

Jorunn Wolstad, generalsekretær, NFP

 
Rosa copy.jpg

Rosa Krogh, senior business designer, Making Waves

 
Leif_edit.jpg

Leif Iversen, senior advisor, Nucleus

 

Frank Jaegtnes, CEO, Elektroforeningen

 
Gro Hvammen.jpg

Gro Hvammen, HR senior advisor, Norfund

 
Filip Skogstad.jpg

Filip Skogstad, managing partner, Lederhagen AS