Cart 0
 

Seema

Seema har jobbet med mangfold og ledelse av mangfold siden 2012. Grunnleggeren av Seema har jobbet på feltet siden 1995 og har skrevet 8 bøker om tematikken mangfold, inkludering og ledelse. Hun har også ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (og den første i verden), som også er blitt løftet som et viktig verktøy for å sikre økt arbeidsdeltakelse og inkludering i arbeidslivet i regjeringens integreringsstrategi.

 

Teamet

 

Loveleen Rihel Brenna


Grunnlegger
loveleen@seema.no  |  +47 908 40 725

Loveleen har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og har i flere tiår holdt opplæring i kulturell intelligens og mangfoldskompetanse. Hun har ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standard for ledelsessystem for mangfold og skrevet bøker om tematikken. I tillegg til flere styreverv har hun blitt tildelt en rekke priser, blant annet Fritt ords honnørpris 2016.

 

Ann Andersen


Markeds- og admin.sjef
ann@seema.no  |  +47 479 13 477

Ann har kompetanse innen produktutvikling, prosjektstyring- og ledelse. Hun har bakgrunn i internasjonal virksomhetskommunikasjon og ledelse og er økonomi- og prosjektansvarlig i Seema i tillegg til overordnet markedsansvar.

Maja Vikan


Rådgiver
maja@seema.no  |  +47 932 08 605

Maja er rådgiver i Seema med spisskompetanse innen ledelse av flerkulturelle team, fjernledelse og kulturell intelligens. Hun har bakgrunn innen kulturpsykologi, HR og ledelse. Maja har internasjonal arbeidserfaring med tyngde fra IT-sektoren.


 
Innoco.png

Mangfoldsledelse er knyttet tett sammen med innovasjon og verdiskaping. Vi jobber derfor sammen med Innoco og tilbyr ulike programmer hvor organisasjoner kan få innsikt i hvordan god ledelse og forståelse av mangfold medfører innovasjon. 

 
 

Advisory Board

Seema sitt Advisory Board er knyttet til alle aspekter av organisasjonen. Dette sikrer at vi kontinuerlig klarer å møte og takle aktuelle problemstillinger, får faglig input og råd som gjør at vi utvikler oss i en retning som er bærekraftig. Sammensettingen av medlemmene representerer flere ulike bransjer, og alle medlemmer besitter høy faglig og personlig kompetanse.

 
 
Runar_Leite.jpg

Leder av Advisory Board
Runar Leite, Direktør SME, Azets

 
jens-norve.jpg

Jens Nørve, avdelingsdirektør, DIFI

 

Elisabeth Eide Nissen, prosjektleder, Spre glede

 
Jorunn_edit.jpg

Jorunn Wolstad, generalsekretær, NFP

 
Rosa copy.jpg

Rosa Krogh, senior business designer, Making Waves

 
Leif_edit.jpg

Leif Iversen, senior advisor, Nucleus

 

Frank Jaegtnes, CEO, Elektroforeningen