Cart 0
 

Teamet

 

Loveleen Rihel Brenna


Grunnlegger
loveleen@seema.no  |  +47 908 40 725

Loveleen har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og kulturell intelligens. Loveleen har skrevet flere bøker om kulturforståelse og møte med den mangfoldige brukergruppen, og innehar flere verv bla bla.

 

Ann Andersen


Markeds- og admin.sjef
ann@seema.no  |  +47 479 13 477

Ann har kompetanse innen produktutvikling, prosjektstyring- og ledelse. Hun har bakgrunn i internasjonal virksomhetskommunikasjon og ledelse og er økonomi- og prosjektansvarlig i Seema i tillegg til overordnet markedsansvar.

Maja Vikan


Rådgiver
maja@seema.no  |  +47 932 08 605

Maja er rådgiver i Seema med spisskompetanse innen ledelse av flerkulturelle team, fjernledelse og kulturell intelligens. Hun har bakgrunn innen kulturpsykologi, HR og ledelse. Maja har internasjonal arbeidserfaring med tyngde fra IT-sektoren.


Groupworkingonproject.jpg

Samarbeid med Innoco

Mangfoldsledelse er knyttet tett sammen med innovasjon og verdiskaping. Vi jobber derfor sammen med Innoco og tilbyr ulike programmer hvor organisasjoner kan få innsikt i hvordan god ledelse og forståelse av mangfold medfører innovasjon. 

 

Advisory Board

Seema sitt Advisory Board er knyttet til alle aspekter av organisasjonen. Dette sikrer at vi kontinuerlig klarer å møte og takle aktuelle problemstillinger, får faglig input og råd som gjør at vi utvikler oss i en retning som er bærekraftig. Sammensettingen av medlemmene representerer flere ulike bransjer, og alle medlemmer besitter høy faglig og personlig kompetanse.