Cart 0
 

Seema

Seema har jobbet med mangfold og ledelse av mangfold siden 2012. Grunnleggeren av Seema har jobbet på feltet siden 1995 og har skrevet 8 bøker om tematikken mangfold, inkludering og ledelse. Hun har også ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (og den første i verden), som også er blitt løftet som et viktig verktøy for å sikre økt arbeidsdeltakelse og inkludering i arbeidslivet i regjeringens integreringsstrategi.

 

Teamet

 

Loveleen Rihel Brenna


Grunnlegger
loveleen@seema.no  |  +47 908 40 725

Loveleen har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og har i flere tiår holdt opplæring i kulturell intelligens og mangfoldskompetanse. Hun har ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standard for ledelsessystem for mangfold og skrevet bøker om tematikken. I tillegg til flere styreverv har hun blitt tildelt en rekke priser, blant annet Fritt ords honnørpris 2016.

 

Ann Andersen


Markeds- og admin.sjef
ann@seema.no  |  +47 479 13 477

Ann har kompetanse innen produktutvikling, prosjektstyring- og ledelse. Hun har bakgrunn i internasjonal virksomhetskommunikasjon og ledelse og er økonomi- og prosjektansvarlig i Seema i tillegg til overordnet markedsansvar.

Maja Vikan


Rådgiver
maja@seema.no  |  +47 932 08 605

Maja er rådgiver i Seema med spisskompetanse innen ledelse av flerkulturelle team, fjernledelse og kulturell intelligens. Hun har bakgrunn innen kulturpsykologi, HR og ledelse. Maja har internasjonal arbeidserfaring med tyngde fra IT-sektoren.


 
Innoco.png

Mangfoldsledelse er knyttet tett sammen med innovasjon og verdiskaping. Vi jobber derfor sammen med Innoco og tilbyr ulike programmer hvor organisasjoner kan få innsikt i hvordan god ledelse og forståelse av mangfold medfører innovasjon. 

 
 

Advisory Board

Seema sitt Advisory Board er knyttet til alle aspekter av organisasjonen. Dette sikrer at vi kontinuerlig klarer å møte og takle aktuelle problemstillinger, får faglig input og råd som gjør at vi utvikler oss i en retning som er bærekraftig. Sammensettingen av medlemmene representerer flere ulike bransjer, og alle medlemmer besitter høy faglig og personlig kompetanse.

 
 
Runar_Leite.jpg

Leder av Advisory Board
Runar Leite, Direktør SME, Azets

 
jens-norve.jpg

Jens Nørve, avdelingsdirektør, DIFI

 

Elisabeth Eide Nissen, prosjektleder, Spre glede

 

Jorunn Wolstad, generalsekretær, NFP

 
Rosa copy.jpg

Rosa Krogh, senior business designer, Making Waves

 

Leif Iversen, senior advisor, Nucleus

 

Frank Jaegtnes, CEO, Elektroforeningen