Referanser


 

Gard forsikring

Gard benyttet Seema for å levere moduler i mangfoldsledelse for sitt interne lederutviklingsprogram (Leadership Acceleration Programme) i 2016 - 2017. Seema støtter Gards interne arbeid med mangfold gjennom å legge opp strukturerte fremdriftsplaner i samarbeid med deres Diversity Committee.

 

 

Skatteetaten

Skatteetaten skal gjennom kursing av veiledere i skranken få en bedre forståelse for den mangfoldige kundegruppe de hver dag møter.  Kursene gjennomføres rundt om i hele Norge, og setter fokus på veilederes egen kultur, verdier, holdninger og kulturen på arbeidsplassen og mangfoldet blant kundene.

 

 

EBA

Seema skal gjøre en analyse av mangfold og kompetanse til å lede mangfoldet i entreprenørbransjen. EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 232 medlemmer med til sammen 26 000 ansatte.

 

 

veidekke

Veidekke har brukt Seemas tjenester for å utforme målsettinger og strategier for mangfold i deres virksomhet. Seema har fasilitert en workshop med kompetanseheving innen mangfoldsledelse for Veidekkes HR gruppe, og støtter med rådgivning i det videre implementeringsløpet.