Cart 0
 

Referanser


Skatteetaten 

Skatteetaten skal gjennom kursing av veiledere i skranken få en bedre forståelse for den mangfoldige kundegruppe de hver dag møter.  Kursene gjennomføres rundt om i hele Norge, og setter fokus på veilederes egen kultur, verdier, holdninger og kulturen på arbeidsplassen og mangfoldet blant kundene.

 

Travel Retail Norway

Travel Retail Norway (TRN) har

 

EBA

Seema skal gjøre en analyse av mangfold og kompetanse til å lede mangfoldet i entreprenørbransjen. EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 232 medlemmer med til sammen 26 000 ansatte.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal utforme en guide til hvorfor og hvordan gründere skal tenke mangfold for å bli bedre rustet for konkurranse og vekst. Seema skal levere det faglige innhold til boken, og boken forventes ferdig i oktober 2018.

 

Gard Forsikring

Gard benyttet Seema for å levere moduler i mangfoldsledelse for sitt interne lederutviklingsprogram (Leadership Acceleration Programme) i 2016 - 2017. Seema støtter Gards interne arbeid med mangfold gjennom å legge opp strukturerte fremdriftsplaner i samarbeid med deres Diversity Committee.

 

Veidekke

Veidekke har brukt Seemas tjenester for å utforme målsettinger og strategier for mangfold i deres virksomhet. Seema har fasilitert en workshop med kompetanseheving innen mangfoldsledelse for Veidekkes HR gruppe, og støtter med rådgivning i det videre implementeringsløpet.

 

NRK

Seema har flere ganger avholdt workshops og kurs for ledergruppen i NRK.