Cart 0
 

Referanser


Skatteetaten 

Skatteetaten skal gjennom kursing av veiledere som jobber i skranken, få en bedre forståelse for den mangfoldige kundegruppen de møter hver dag.  Kursene gjennomføres i hele Norge, og setter fokus på veilederes egen kultur, verdier, holdninger, kulturen på arbeidsplassen og mangfoldet blant kundene.

 

Travel Retail Norway

Travel Retail Norway (TRN) har inntil videre hatt en workshop med Seema og jobber med å implementere mangfoldsledelse i hele organisasjonen.

 

EBA

Seema skal gjøre en analyse av mangfold og kompetanse til å lede mangfoldet i entreprenørbransjen. EBA, Entreprenørforeningen for bygg og anlegg, er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 232 medlemmer med til sammen 26 000 ansatte.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge jobber med å utforme en guide til hvorfor og hvordan gründere skal tenke mangfold for å bli bedre rustet for konkurranse og vekst. Seema skal leverer faglige innholdet, og guiden forventes ferdigstilt oktober 2018.

 

Gard Forsikring

Gard har benyttet Seema for å levere moduler i mangfoldsledelse for sitt interne lederutviklingsprogram (Leadership Acceleration Programme) i 2016 - 2017. Seema støtter Gards interne arbeid med mangfold gjennom å legge opp strukturerte fremdriftsplaner i samarbeid med deres mangfoldskomité (Diversity Committee).

 

Veidekke

Veidekke har benyttet Seemas tjenester for å utforme målsettinger og strategier for mangfold i virksomheten. Seema har fasilitert en workshop med kompetanseheving innen mangfoldsledelse for Veidekkes HR-gruppe, og støtter med rådgivning i det videre implementeringsløpet.

 

NRK

Seema har avholdt flere workshops og kurs for ledergruppen i NRK.