SeemaTalent 2018

 

For kvinner med karriereambisjoner.

Høsten 2018 starter vi opp en ny SeemaTalent-gruppe.

Seema bidrar til å tenne gløden i deg. Gjennom talentprogrammet vil du oppleve sterk utvikling, økt bevissthet om eget lederpotensial, dine ressurser og muligheter.

Send CV, vitnemål og et motivasjonsbrev som forteller om deg og hvorfor du ønsker å delta i talentprogrammet vårt til post@seema.no

Fristen for å søke er xx.xx.2018.

Vi gjennomfører intervjuer den x. og x. måned. Den xx. måned blir de av dere som går videre invitert til en hel dag med workshop før endelig avgjørelse.

Vi gleder oss nå til å motta søknad fra deg som:

 • er kvinne med flerkulturell bakgrunn
 • har gode norskkunnskaper
 • er under 38 år
 • ønsker å utvikle deg selv og ditt lederpotensial
 • er villig til å jobbe hardt over lengre tid for å nå dine mål
 • tar ansvar for egen læring og karriereutvikling
 • evner å glede deg over andres suksess
 • har ambisjoner og er engasjert
 • kan bidra til felles utvikling og læring

Som Seema-talent får du:

 • gratistoårig talentprogram og deltagelse i SeemaMentor
 • opplæring i temaer som: Mangfoldsledelse, nettverksbygging teambuilding, strategisk bruk av sosiale medier, presentasjonsteknikk og omdømmebygging
 • muligheten til å møte ledere fra næringslivet og bygge ditt eget nettverk
 • SeemaTalent attest