SeemaForum 2018 - 2019

 

Likestilling og mangfold = Verdiskapning (ROI)

SeemaForum er relevant for ledere på tvers av bransjer og uavhengig av organisasjonens størrelse. Forumet passer for linje-, mellom-, HR- og toppledere. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er, erfaringsutveksling, relasjonsbygging og å få økt innsikt i hvordan mangfold og likestilling bidrar til økt verdiskapning. 

Som medlem i SeemaForum får du fire årlige samlinger med faglig påfyll som gir deg verktøy og økt kompetanse for å koble mangfold til verdiskapning i din bedrift. Innholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste på fagfeltet samt aktører i næringslivet. Det er en arena for deg som ønsker å få frem potensialet i mangfoldet på din arbeidsplass.

SeemaForum.jpg

Praktisk informasjon

Sted: Oslo sentrum (adresse bekreftes)

Servering: Enkel servering

Datoer: 4 sep. 2018, 4 des. 2018, 5 mars 2019 og 4 juni 2019

Tid: 3,5 timer

8:00 – 8:45 Foredrag

8:45 – 9:00 Pause

9:00 – 10:00 Workshop

10:00 - 11:30 Erfaringsdeling og mingling

Medlemspris: 15 000 kr.

Påmelding her

Første fire samlinger har følgende tema:

Mangfold og verdiskaping

  • mangfold og mangfoldsledelse
  • mangfoldsledelse og selskapets triple bunnlinje
  • oppnå og måle verdiskapningen av økt mangfold og mangfoldsledelse

Mangfold og innovasjon

  • mangfold og økt innovasjon

Mangfold og Likestilling

  • ujevnt terreng og maktforhold
  • glassheiser, glassvegger og glassfjell
  • bygge autoritet

Kulturell Intelligens og fjernledelse

  • når kulturforståelse alene er ikke nok
  • ledelse av remote/virtuelle team
  • komfortabel utenfor komfortsonen

 Hvilket utbytte får du av SeemaForum?

Nettverksbygging
Du får mulighet til å dyrke relasjoner, bygge nettverk og møte ledere på tvers av bransjer. SeemaForum har som intensjon å være en døråpner til viktige kontakter og relevant kompetanse.

Seminarer
4 skreddersydde seminarer med tidsaktuelt innhold og relevante foredrag med innspill og deltagelse fra sentrale aktører på feltet.

Workshops
Som en del av samlingene har vi lagt inn workshops for å gi dere en praktisk tilnærming. Målet er å åpne opp for nye perspektiver og kreativ problemløsning i samspill med andre.

Sparring
Rom for å ta opp problemstillinger og sparre med andre ledere. Fokus på erfaringsdeling, læring og drøfting rundt temaer som kan sikre et godt arbeid for å knytte mangfoldsledelse til verdiskapning.

Pulsen på næringslivet
En sentral arena for næringslivets arbeid med mangfoldsledelse hvor Seema deler informasjon om næringsutviklingen og forskning på feltet.

Skreddersøm
Vi tar utgangspunkt i forretningsområdene medlemmene kommer fra og lager caser som vil være skreddersydd for deltagerne.