seema_forum

SeemaForum

Jobber du med forretningsutvikling, strategi eller innovasjon? Da er SeemaForum et nødvendig påfyll for å sikre konkurransedyktighet for din virksomhet.

Som medlem i SeemaForum får du fire årlige samlinger. Samlingene gir deg økt kompetanse og konkrete verktøy som gjør deg i stand til å bruke mangfoldet i din bedrift til å skape verdi. Innholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste på fagfeltet, samt framtredende aktører i næringslivet.

Mellom samlingene får du refleksjons- og observasjonsoppgaver, så vel som tilgang til nettverksbygging via et lukket LinkedIn-forum Her er også Loveleen R. Brenna deltakende.

Gjennom SeemaForum får du:

  • Kompetanse innen mangfoldsledelse som kobles direkte opp mot verdiskapning.

  • Delt og drøftet utfordringer i et trygt, taushetsbelagte og lukket nettverk.

  • Diskutert håndfaste eksempler fra næringslivet gjennom drøfting av en reell, tidsaktuell case.

Har du råd til å la være å ta del?