Seemakonferansen

 

Arbeidsmarkedet er og vil bli mer mangfoldig. Økt arbeidsinnvandring, fokus på kjønnsbalanse, og flere generasjoner på arbeidsplassen er bare noen av temaene som blir stadig mer aktuelle for ledere i offentlig og privat sektor. Et økt mangfold på arbeidsplassen gir mulighet for økt verdiskaping, men det krever at ledere har kunnskap til å forstå, anvende og lede ulikhetene mangfoldet. Seemakonferansen er stedet for deg som ønsker å møte mangfold på en bedre måte og samtidig tilegne deg kunnskap om hvordan det kan knyttes til verdiskaping.
 

Mer informasjon kommer.